Hulten, Bertil (1916 - ) [sv]

Hulten, Bertil (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
December 7, 2016 1:05:36 PM CET
May 14, 2019 11:48:14 AM CEST
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f6e4d5c6-6a89-4d72-9c21-525f3311ce50 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hulten, Bertil
Swedish

First name
Bertil
Swedish

Last name
Hulten
Swedish

Wikipedia

Birth
-Time
13.05.1916
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1942, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1945, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd i LBF, Landsbygdens byggnadsförening, 1942-1945, på Vattenbyggnadsbyrån 1947-1948.
Förste byråingenjör i Lantbruksstyrelsen 1950-1951.
Chef på regionplanekontoret i Göteborg 1951-1967.
Egen arkitektverksamhet i Göteborg, från 1976 i Vollsjö.

Andra uppdrag: Medarbetare i Blandaren 1939.

Lärarverksamhet: Lärare vid Socialhögskolan i Göteborg 1960-1966.
Professor i stadsbyggnad vid LTH 1967-1982, Lunds Tekniska Högskola.
Visiting professor vid UCSB 1972.
Lärare i miljövårdsprogram vid Lunds universitet 1970-1986.

Tävlingar: Bostadsområdet Vivalla, Örebro, 1964, 1:a pris, tillsammans med arkitekt Lennart Kvarnström.Resor: England 1945-1946.
USA 1948-1949.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Building Modern Sweden, 1947.
Plan för Göteborgsregionen, 1964.
Stadsbyggnad - planerad miljö, 1971.
Rapport Gustavslund om solenergi i stadsplaner, 1981.
Solhus, 1984.
Byggmästaren 1944:16 sid 298, Förslag till transkontinental flygstation vid Skå-Edeby; ibid 1946:10 sid 171, Ett engelskt idéprojekt; ibid 1946:23 sid 411, Building now - i London; ibid 1948:3 sid 51, Engelskt seriebygge; ibid 1949:22 sid 490, Intervju om Egon Möller-Nielsens skulptur; ibid 1950:21 sid 421, Gemensamt takdropp; ibid 1950:24 sid 481, Sett i USA; ibid 1951:20 sid 330, Harlow New Town; ibid 1953-A:2 sid 48, High Paddington - av Sergei Kadleigh; ibid 1953-A:5 sid 135, Bostadshus i Portugal; ibid 1953-A:10 sid 189, Södra Guldheden, Göteborg; ibid 1953-A:10 sid 197, De grå punkthusen på Södra Guldheden; ibid 1959-A:1 sid 16, Enfamiljshus i Utby, Göteborg; ibid 1959-A:1 sid 22, Drottningtorget 1959, ett debattinlägg; ibid 1959-A:8 sid 180, Personlig miljö - en bostad i Floda; ibid 1959-A:12 sid 258, Kungälvsmässan.
Arkitektur 1969:1 sid 39, Miljö för miljoner; ibid 1970:2 sid 10, Butiken i centrum.
Ca 40 debattartiklar om Öresundsförbindelsen i Sydsvenska Dagbladet och Arbetet, 1983-1996.

Verk ett urval:
Förslag till stadsplan för Jakobsberg, Järfälla, 1950.
Bostadsområdet Vivalla, Örebro, 1965-1970, tillsammans med arkitekt Lennart Kvarnström.
Förslag till minnespark över Fritiof Nilsson Piraten i Vollsjö 1992-1996.

Swedish

Reference
Gafwelin, Elisabeth (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1999. Stockholm, 1998.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Arkitektur 1970:12 sid 21, Kvarnström, Lennart: Bostadsområdet Vivalla i Örebro.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Editorial note
Swedish