Sandahl, Carl (1840 - 1890) [sv]

Sandahl, Carl (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:31:54
12.01.2019 00:25:56
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/ee67fb4a-9fc5-41df-9a0c-a71c1d757628 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Sandahl, Carl
Svensk

Fornavn
Carl
Svensk

Etternavn
Sandahl
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
12.11.1840
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
24.02.1890
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: FrKA 1857-1867, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Egen verksamhet tillsammans med Magnus Isæus i Stockholm 1883-1890, Isæus & Sandahl.

Lärarverksamhet: Andre assistent vid KTH 1877-1883, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Extra lärare i husbyggnadskonst vid KTH 1883-1890.

Medlemskap: STF 1888-1890, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Byggnader i Stockholm: Tyska kyrkans församlingshus 1884; Om- och tillbyggnader; Franska reformerta kyrkan, Humlegårdsg 13-15, 1879.
Tillsammans med Isaeus och G Wickman: Jakobstorg 1, 1886-1888; Berns stora salong, interiör 1886; Sturebadet 1883-1885; Beskowska skolan, Engelbrektsg 9-11 (planer Hj Kumlien) 1886-1887.
Tillsammans med Isaeus: Allmänna Telefonaktiebolagets hus, Malmskillnadsg 1884-1886; Skandias hus vid Mynttorget 1884-1886; Kungsholmens folkskola, Flemingg 113, 1888; Rundmålningsbyggnad på Kaptensudden, Djurgården, 1888-1889.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 62.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 145.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840 - 1940. Stockholm, 1945.
Svensk

Administrativ notat
Svensk