Sjöberg, Gustaf (1837 - 1897) [sv]

Sjöberg, Gustaf (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:47
12.01.2019 00:26:28
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/de761ddb-0a03-48f9-a5b3-2477f0321314 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Sjöberg, Gustaf
Svensk

Fornavn
Gustaf
Svensk

Etternavn
Sjöberg
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
14.07.1837
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
02.02.1897
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: FrKA 1857-1863 och 1866-1867, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Egen verksamhet i Stockholm.Resor: England, Frankrike och Tyskland.

Verk ett urval:
Blasieholmskyrkan i Stockholm 1864 (riven 1964).
Immanuelskyrkan, Tulegatan 3, Stockholm 1880-1886 (riven 1977).
Högre lärarinneseminarium, Riddargatan 5, Stockholm 1870-1872.
Johannes församlingshus, Kammakargatan 12, Stockholm 1884-1886.
Bostadshus i Stockholm: Bryggargatan 14 - Vasagatan 36, 1864; Cederschöldska villan, Karlavägen 33, 1877 (riven redan 1885 för att ge plats för Adelsköldska villan); Svartensgatan 3, 1880 (med kyrksal); Jakobsbergsgatan 33, 1884; Tulegatan 1 - Tegnérgatan 4, 1884-1885; Johannesplan 3, 1885; Malmskillnadsgatan 49 A och B, 1885 samt Döbelnsgatan 13, 1886.
Kyrkobyggnad (Missionsförsamlingen), Linnégatan 15-17, Kungsgatan 16, Uppsala 1872-.
Själanderska flickskolan, Rådhusesplanaden, Gävle, 1877.
Lärarinneseminarium i Härnösand och Gävle.
Corps de logis Lagmansö, Södermanland, och Esplunda, Närke.
Mössebergs kuranstalt (före branden).
Dalarna, Yttermalungs kyrka, Malungs sn 1889–1890. Ombyggd.

Svensk

Referanse
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 149.
Hafström, August: De bildande konsternas utöfvare i Sverige 1600-1884. Stockholm, 1884.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840 - 1940. Stockholm, 1945.
Karlström, Ture: Gävle stadsbild. Bebyggelsehistoria och samhällsutveckling till 1900-talets början. Gävle, 1974.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Svensk

Administrativ notat
Svensk