Ekman, Frithiof (1871 - 1941) [sv]

Ekman, Frithiof (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:31
15/06/2019 00:17:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/db9952c7-9155-44a7-bd39-a6fb21520977 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ekman, Frithiof
Swedish

First name
Frithiof
Swedish

Last name
Ekman
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

-Time
18.10.1871
--Place
Death
-Time
21.11.1941
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Hudiksvall 1890.
Uppsala universitet 1890-1892.
KTH 1892-1893 och specialstuderande 1897, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1897-1899, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Biträdande hos Lindgren & Salin 1896, vid Drottningholm hos Agi Lindegren 1897.
Egen verksamhet i Stockholm 1899-1917 tillsammans med Georg Hagström.

Andra uppdrag: Ordförande i Strängnäs byggnadsnämnd 1920-1927.

Medlemskap: STF 1901-1922, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift 1903 sid 83, Nybyggnad Birger Jarlsgatan 21-23, kv Sparven.
Centralköket, 1905.
Minnesutställning över A T Gellerstedt, 1815.
En Westmanna-Dala släkt, 1934.

Verk ett urval:
I firman Hagström & Ekman (mer än 200 byggnader, varav de flesta bostadshus): I Stockholm: Bostadshus med butiker, Birger Jarlsgatan 15, 1900; Birger Jarlsgatan 18, 1899-1900; Affärs- och bostadshus, Biblioteksgatan 6-8, 1900-1902; Kvarteret Bodarna, Strandvägen 5, 1902-1907; Fredrikshovsgatan 5, 1904-1907; Hemgården, Östermalmsgatan 68, 1907; Narvavägen 8, 1904-1909; Narvavägen 30-32, 1905-1908; Hyreshus- och hotellkomplex, Strandvägen 7 A-C, 1907-1911; Blå tornet, Drottninggatan 85, 1906-1907; Svenska Handelsbanken, Skeppsbron 18, 1909-1910; Bostadshus, Södra Blasieholmshamnen 4 - Hovslagargatan 3, 1909-1911, 1937 ombyggt till kontor för SAF; Eriksbergsgatan 8, 1912, fd Whitlockska skolan; Bostadshus, Hägerstensvägen 101-153, 1910-1912; Landbyska verket, Birger Jarlsgatan 28, 30 - Humlegårdsgatan 31 - Engelbrektsplan 2, 1914; Biografen Sibyllan, Almlöfsgatan 1, 1912-1914, ombyggd till Dramatens lilla scen 1944-1945 av E Ahlsén; Karlaplan 12, 1916-1919.
Hudiksvalls sparbank, Storgatan 28 - Kyrkogatan, Hudiksvall 1903-1904.
Söderhamns sparbank, Kungsgatan 11 - Skolhusgatan, Söderhamn 1912-1914.
Jämtlands läns sparbank, Prästgatan 21, Östersund 1914-1915.
Småland, Nässjö kyrka 1907-1909.
Se utförlig verkförteckning i Stenstadens arkitekter.
Kv Lupinen 5, Villastaden 13:5, Linnévägen 10 i Gävle 1915.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 386.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 41.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Britt Sandström, Arkitekkontoret Hagström & Ekman, Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
H8D 1931:670.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst., år 1900 sid 121, Nybyggnad Birger Jarlsgatan 18; ibid år 1905 sid 61, Nybyggnad nr 3 10-13, kv Bodarna.
Teknisk tidskrift - Arkitektur och dekorativ konst, år 1908 sid 118, Wallinska flickskolan; ibid år 1909 sid 69, Förslag till läroverksbyggnad i Hudiksvall.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1918 sid 155, dödsruna över G Hagström.
Arkitektur - the Swedish review of Architecture, år 1964:5 sid 109, Hagström och Ekman.
Sommar, Carl Olov: Svepande linjer från Hagström & Ekman. I Dagens Nyheter (På stan) 1982-09-28
Dagens Nyheter (Stockholmsdelen) 1995-01-05, Jugendhusen lockar blicken till fasaderna (om hyreshuset Hantverkargatan 10, Stockholm).
Arkitektur 5/1964.
Förteckning över arkitekter verksamma i Gälve, bilaga i brev från Birgitta Lundblad. Finns i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Swedish

Editorial note
Swedish