Nordqvist, Johan (1855 - 1912) [sv]

Nordqvist, Johan (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:17
12.01.2019 00:24:08
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c98f7d3b-8f40-4e97-bb16-9a4f1494c6bc | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Nordqvist, Johan
Svensk

Fornavn
Johan
Svensk

Etternavn
Nordqvist
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1855 Särbrå

-Tidspunkt
1855
-Stedreferanse
Särbrå

--Sted (tekst)
Särbrå
Svensk
Død
1912

-Tidspunkt
1912
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: TES, Tekniska Elementarskolan i Örebro.

Verksamhet: Egen verksamhet i Umeå till 1886, sedan kontrollant vid Överintendentsämbetet.

Lärarverksamhet: Ritlärare vid Umeå fabriks- och hantverksförenings Tekniska Söndags- och Aftonskola.

Verk ett urval:
Slöjdaren 2, Umeå.
Ombyggnad Umeå teater.
Folkskollärarinneseminarium, Storg 39, Umeå 1884 (numera Hovrätten för Övre Norrland).
Gamla folkskolan, Nyg 32-Vasag 16, Umeå 1892 (tillsammans med F O Lindström).
Mimerskolan, Skolg 72, Umeå 1898-1900.
Trefaldighetskyrkan, Majorsg 5-7, Stockholm 1893-1895 (inredning, fasad J Laurentz).
Metodistkyrkor.

Svensk

Referanse
Studier i Umeå stads byggnadshistoria - från 1621 till omkring 1895. Akademisk avhandling, Umeå Universitet. Umeå studies in the humanities 3. Umeå, 1975. Sid 93.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Kulturhistorisk beskrivning av Umeå centrala del. Inventering och bevarandeförslag. På uppdrag av byggnadsnämnden i Umeå utfört av landsantikvarien i Västerbottens län 1973 - 1974. Umeå, 1974.
Svensk

Administrativ notat
Svensk