Surfbrett

Surfingbräda (svensk), Surfboard (engelsk)

Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
19.11.2015 10:59:30
Hentet informasjon oppdatert 10.11.2018 04:15:05
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c8fb9793-ae51-410e-bab5-65ea52984fa6 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Surfbrett
Bokmål

Surfingbräda
Svensk

Surfboard
Engelsk

Alternativ betegnelse
Surfbräda
Svensk

Surfingbräde
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk