Surfbrett

Surfingbräda (svensk), Surfboard (engelsk)

Fartøystyper (Statens maritima museer [sv])

Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
19.11.2015 10:59:30
12.01.2019 04:20:10
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c8fb9793-ae51-410e-bab5-65ea52984fa6 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Surfbrett
Bokmål

Surfingbräda
Svensk

Surfboard
Engelsk

Alternativ betegnelse
Surfbräda
Svensk

Surfingbräde
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Estnisk

Overordnet term