Bagger, John (1874 - 1956) [sv]

Bagger, John (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:43
12.01.2019 00:14:23
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c4d4d759-c936-423e-864a-38f3af2914b3 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bagger, John
Svensk

Fornavn
John
Svensk

Etternavn
Bagger
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
19.05.1874
-Stedreferanse
--Sted
Død
1956

-Tidspunkt
1956
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: CTL 1891-1897, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
FrKA 1898-1901, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Etsningsskola.

Verksamhet: Anställd 1901-1905.
Egen verksamhet tillsammans med Sigurd Westholm 1901-1913.
Extra arkitekt vid Stockholms stads byggnadsnämnd 1905.
Tf vice stadsarkitekt i Stockholm 1913, ordinarie vice från 1922.
Verksam som grafiker.

Medlemskap: STF från 1903, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Hyreshus i Stockholm: Kv Eriksberg 2, 1922-1925; Kv Trädlärkan 19, Sköldungagatan 1 - Friggagatan 8, 1909-1910; 18 hyreshus tillsammans med Sigurd Westholm 1902-1914.
Ombyggnad av Tattersall, Stockholm (tillsammans med Sigurd Westholm).

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 448.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 19.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Svensk

Administrativ notat
Svensk