Sundvall, Carl Fredrik (1754 - 1831) [sv]

Sundvall, Carl Fredrik (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:38
12.01.2019 00:27:29
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c15218f6-9293-4e5f-b6c2-79538aa1cc46 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Sundvall, Carl Fredrik
Svensk

Fornavn
Carl Fredrik
Svensk

Etternavn
Sundvall
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
10.08.1754
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
24.08.1831
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Lärjunge till sin morbror arkitekt Carl Fredrik Adelcrantz i Stockholm 1770.
Volontär vid fortifikationen 1772.
Konduktör vid överintendentsämbetet 1774.
Secondlöjtnant 1784 och 1787 löjtnant vid fortifikationen.
Studier i Paris 1783-1788 och i Rom 1788-1791.

Verksamhet: Byggnads- och inredningsarkitekt, tecknare och målare.
Hovintendent 1792.

Andra uppdrag: Fortifikationsofficer.

Lärarverksamhet: Vice preses och direktör för FrKAs arkitekturskola från 1824, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.Resor: Frankrike, Italien.

Medlemskap: FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, ledamot 1788.
Vetenskapsakademien 1817.

Egna skrifter: Om nyttan af den antika stilen i byggnadskonsten, i synnerhet för Sverige, Vetenskapsakademiens handlingar 1821.

Verk ett urval:
Gymnasier i Norrköping 1797 och i Kalmar 1801.
Herrgården Stjärnsund, Närke, 1798-1801.
Ennesska huset i Gävle 1803.
Orangerilängor på Ulriksdal.
Rådhus i Gamlekarleby 1806 och i Växjö 1812.
Herrgården Skottorp, Halland, 1816-1828.
Carolina Rediviva, Uppsala, 1819-1841 (fullföljt med visst avsteg från Sundvalls ritningar av dekorationsmålaren K J Hjelm).
Inredningar, bl a en salong på Drottningholm och interiörerna på Skottorp.
Dekorationer till gamla Dramatiska teatern (Arsenalen), Stockholm.
Begravnings- och kröningsdekorationer.
Gravvårdar och predikstolar.
Altare i Strängnäs domkyrka.
Gamla Läroverket i Kalmar 1833-1835.

Svensk

Referanse
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Nordisk familjebok.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Svensk arkitektur - Ritningar 1640 - 1970. Stockholm, 1986.
Biografi i Vetenskapsakademiens handlingar 1831.
Aréen, E: Gustavianska konstnärsbref, 1916.
Nationalmuseum har arkitekturritningar.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk