Spihler, Mathias (1640 - 1691) [sv]

Spihler, Mathias (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:43
12.01.2019 00:26:48
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c1137c6c-78cb-43c6-ad65-4fcc76af0a92 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Spihler, Mathias
Svensk

Fornavn
Mathias
Svensk

Etternavn
Spihler
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1640

-Tidspunkt
1640
Død
-Tidspunkt
28.02.1691
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Vice stadsbyggmästare i Stockholm.
Kapten i Kungl. Fortifikationsförvaltningen 1682.

Verk ett urval:
Byggledare för tillbyggnaden av Gripsholms slotts drottningflygel efter planer av Jean de la Vallé.
Ledde arbetet efter egna skisset med trädgårdsanläggning vid Skokloster.
Kungsholms kyrka (Ulrika Eleonora), Stockholm 1673-1688. Den inre kupolen först 1750 och den yttre 1809-1810 av Per Wilhelm Palmroth efter Spihlers ritningar.
Drottninghuset, Johannesgatan 17, Stockholm, 1687-1689.
Van der Nootska palatset, S:t Paulsgatan 21, Stockholm, 1671-1672.
Befästningsarbeten i Stockholms skärgård.
Salsta slott, 1675-1711.
Slutförde arbeten av Jean de la Vallé (Katarina kyrka, Stockholm) och av Nicodemus Tessin d ä (bl a slotten Sjöö, Uppland och Ållonö, Södermanland).

Svensk

Referanse
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Thieme-Becker Künstlerlexikon, band XXXI, Leipzig (med litteraturhänvisningar).
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Svensk

Administrativ notat
Svensk