Klein, William (1822 - 1900) [sv]

Klein, William (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 19:59:58
12.01.2019 00:22:28
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c009e8b1-fad3-4932-af31-c7b6fdc22bc7 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Klein, William
Svensk

Fornavn
William
Svensk

Etternavn
Klein
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
23.02.1822 Köpenhamn

-Tidspunkt
23.02.1822
-Stedreferanse
Köpenhamn

--Sted (tekst)
Köpenhamn
Svensk
Død
22.05.1900 Malmö (Stad) [sv]

-Tidspunkt
22.05.1900
-Stedreferanse
--Sted
Svensk

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Kunstakademiet i Köpenhamn 1844.

Verksamhet: Anställd hos G Bindeshöll i Köpenhamn (inredning av Thorvaldsens museum).
Verksam i Malmö från 1850.
Stadsarkitekt i Malmö 1862-1892, tillförordnad stadsarkitekt 1860-1861.
Utställningsarkitekt och utställare, bl a vid industriutställningen i Köpenhamn 1872, vid konstutställningen i Malmö 1851, vid konstindustriutställningen i Malmö 1856, 1863, 1881 och 1896.

Andra uppdrag: Ordförande i Malmö industriförening 1856-1863 och 1876-1894.
Ordförande i Malmö musikförening.

Lärarverksamhet: Egen ritskola i Malmö 1850 som 1853 blev TES, Tekniska Elementarskolan i Malmö, lärare vid TES 1853-1863.
Teckningslärare vid högre allmänna läroverket i Malmö 1859-1896.Resor: Tyskland, Italien och världsutställningen i Wien 1873.

Verk ett urval:
Byggnader i Malmö: K:s bostad, Djäkneg 9, 1863; Rådhustillbyggnad, Stortorget, 1863; Österg 5, 1873; Hotell Residens, Adelg 7, 1877; Västerg 27b och 31, 1880; Grottan i Kungsparken vid Parkkanalkröken, 1881; Hotell Horn, senare ombyggt till Savoy, N Vallg 62, 1886; Rosquistska stiftelsen (fasader, plan Ch Mortensen), S förstaden, 1882.
Skåne, Uppåkra kyrka, 1864.
Skåne, Västra Skrävlinge kyrka, 1862–1963.

Svensk

Referanse
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 90. H8D 1900:612. Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952. Malmö fornminnesförenings årsskrift 1957. Winge, Gabriel: Centrala Malmös arkitekter. Malmö, 1982. Uppsats, finns vid Arkitekturmuseet. Byggnadsnämnden i Malmö 100 år. Sydsvenska dagbladet, 1900-05-28, dödsruna.
Svensk