Klein, William (1822 - 1900) [sv]

Klein, William (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 19:59:58
15/06/2019 00:20:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/c009e8b1-fad3-4932-af31-c7b6fdc22bc7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klein, William
Swedish

First name
William
Swedish

Last name
Klein
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
23.02.1822 Köpenhamn

-Time
23.02.1822
-Place reference
Köpenhamn

--Place (text)
Köpenhamn
Swedish
Death
22.05.1900 Malmö (Stad) [sv]

-Time
22.05.1900
-Place reference
--Place
Swedish

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Kunstakademiet i Köpenhamn 1844.

Verksamhet: Anställd hos G Bindeshöll i Köpenhamn (inredning av Thorvaldsens museum).
Verksam i Malmö från 1850.
Stadsarkitekt i Malmö 1862-1892, tillförordnad stadsarkitekt 1860-1861.
Utställningsarkitekt och utställare, bl a vid industriutställningen i Köpenhamn 1872, vid konstutställningen i Malmö 1851, vid konstindustriutställningen i Malmö 1856, 1863, 1881 och 1896.

Andra uppdrag: Ordförande i Malmö industriförening 1856-1863 och 1876-1894.
Ordförande i Malmö musikförening.

Lärarverksamhet: Egen ritskola i Malmö 1850 som 1853 blev TES, Tekniska Elementarskolan i Malmö, lärare vid TES 1853-1863.
Teckningslärare vid högre allmänna läroverket i Malmö 1859-1896.Resor: Tyskland, Italien och världsutställningen i Wien 1873.

Verk ett urval:
Byggnader i Malmö: K:s bostad, Djäkneg 9, 1863; Rådhustillbyggnad, Stortorget, 1863; Österg 5, 1873; Hotell Residens, Adelg 7, 1877; Västerg 27b och 31, 1880; Grottan i Kungsparken vid Parkkanalkröken, 1881; Hotell Horn, senare ombyggt till Savoy, N Vallg 62, 1886; Rosquistska stiftelsen (fasader, plan Ch Mortensen), S förstaden, 1882.
Skåne, Uppåkra kyrka, 1864.
Skåne, Västra Skrävlinge kyrka, 1862–1963.

Swedish

Reference
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 90. H8D 1900:612. Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952. Malmö fornminnesförenings årsskrift 1957. Winge, Gabriel: Centrala Malmös arkitekter. Malmö, 1982. Uppsats, finns vid Arkitekturmuseet. Byggnadsnämnden i Malmö 100 år. Sydsvenska dagbladet, 1900-05-28, dödsruna.
Swedish