Andersson, Johan Andreas (1861 - 1946)

Scenekunst (Oslo Museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Oslo Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Vegard Skuseth, Oslo museum
Sist lagret
08.05.2017 15:20:05
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/be689f01-6fb2-4ec5-9453-4a14754d6e65 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Andersson, Johan Andreas
Bokmål

Fornavn
Johan Andreas
Bokmål

Etternavn
Andersson
Bokmål

Fødsel
1861

-Tidspunkt
1861
Død
1946

-Tidspunkt
1946
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Yrke
Skuespiller

-Yrkesspecifikasjon
Skuespiller
Bokmål

Tryllekunstner

-Yrkesspecifikasjon
Tryllekunstner
Bokmål