Stenberg, Ture (1863 - 1917) [sv]

Stenberg, Ture (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:31:47
16.03.2019 22:55:51
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/bd2570fd-66af-4849-9340-e394f8be1ca8 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Stenberg, Ture
Svensk

Fornavn
Ture
Svensk

Etternavn
Stenberg
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
20.01.1863
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
09.02.1917
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Studentexamen i Norrköping 1882.
KTH 1883-1887, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Praktiserande arkitekt i USA 1888-1893, i Stockholm 1894-1904, i samarbete med Ludvig Peterson 1894-1897, i Uppsala 1905-1909, i Stockholm från 1910.
Arkitekt hos Medicinalstyrelsen i Stockholm 1910-1913.Resor: Studieresor England, Amerika och Tyskland 1887-1893.

Medlemskap: STF 1884-1917, Svenska Teknologföreningen, styrelseledamot 1885.

Verk ett urval:
Byggnader i Stockholm tillsammans med L Peterson: Birger Jarlsgatan 2-4, 1894-1895; Birger Jarls passagen, 1894-1897; Strandv 57 - Storg 60, 1895-1900; Strindbergshuset (Karlaplan 10) 1896-1898 (rivet) samt ombyggnad av Grand Hotell 1898-1899.
Byggnader i Stockholm tillsammans med E Lallerstedt: Hernösandsbanken, Kungsträdgårdsg 16, 1898-1901 och Liljevalchs hus, Karlavägen 1900-1901.
Byggnader tillsammans med Holmgren: Samskolan i Saltsjöbaden och Roslagens sparbank, Kyrkog 13, Norrtälje 1913-1915.
Byggnader i Uppsala: Kemikum, Engelska parken 1901; Universitetets gymnastikhus 1901, 1903 och 1907; Sverkerskolan, Sysslomansg 34, 1903; Centralskolan; Zoologiska institutionen, Villag 9, 1909; Institutionen för fysik; Epidemisjukhus 1905 (rivet 1965); Hotell, Bangårdsg 1A, 1906; Saluhall, St Eriks torg 1907; Uplandsbanken, St Torget 7, 1906-1909; Affärs- och kontorshus, Dragarbrunnsg 43, 1904; Bostads- och affärshus, St Torget 1 - Ö Ågatan 31, 1903; Bostadshus Ö Ågatan 37, 1907; Hotell Gillet, ombyggnad 1910 samt Uppsala sprithandelsbolag, m fl ny- och ombyggnader.
Grand Hotell Gävle 1899-1901.
Murénska badhuset Gävle 1907 (rivet).
Kraftstation, Strömdalen, Gästrikland 1903.
Hotell, Åmål.
Vattholma sanatorium, Uppland 1906.
Östersunds hospital 1915, fullbordat av E Stenhammar (rivet).
Idiotskola för Uppsala län.
Kv Tyskland 1, Väster 22:1, Staketgatan 15 i Gävle 1898.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 276.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1379.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 154.
H8D 1906:449, 1917:351.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1917, sid 30, dödsruna.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840 - 1940. Stockholm, 1945.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Karlström, Ture: Gävle stadsbild. Bebyggelsehistoria och samhällsutveckling till 1900-talets början. Gävle, 1974.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Lambert, Lars, red: Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala. Från domkyrkan till Ångströmslaboratoriet. Uppsala 2002.
Förteckning över arkitekter verksamma i Gälve, bilaga i brev från Birgitta Lundblad. Finns i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk