Harvard, Ingegerd (1936 - ) [sv]

Harvard, Ingegerd (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:39
20/07/2019 00:07:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b98bd371-631e-4854-a619-95f7bcd03697 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Harvard, Ingegerd
Swedish

First name
Ingegerd
Swedish

Last name
Harvard
Swedish

Birth
15.04.1936

-Time
15.04.1936
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1961, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1967, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd på Naturvårdsverket.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Norrlidenförsöket: en stadsdels grönytor och de boendes medverkan i planeringen. Rapport Byggforskningen, Stockholm 1974.
Ute i mellanrummet. (Ingår i Barnens rum, Gunnar Berefelt red. Centrum för barnkulturforskning, Stockholm 1988.)
Jämspelt i leken. Utelekmiljöer: projekt och idéer. Hjälpmedelsinstitutet, 2003.
Mer åt fler på lekplatsen: bra lekplats för barn med funktionshinder blir bättre lekplats för alla. Sveriges kommuner och landsting, Stockholm 2006.

Verk ett urval:
Bostadshus.
Lekplatser för barn, bl a i Vällingby centrum, Nacka, parken Solvändan i Vasastan, Tranebergs strand i Bromma.

Swedish

Reference
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbunds matrikel.
Lokaltidningen mitt i Västerort, Vällingby 2001-01-16, artikel om lekplatser.
www.libris.kb.se
Swedish

Editorial note
Swedish