Meldahl, Ferdinand (1827 - 1908) [sv]

Meldahl, Ferdinand (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
January 9, 2015 8:31:48 PM CET
May 14, 2019 11:49:39 AM CEST
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/b91160a8-6a6d-499f-b2e0-ac8580ef9833 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Meldahl, Ferdinand
Swedish

First name
Ferdinand
Swedish

Last name
Meldahl
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
16.03.1827

-Time
16.03.1827
Death
03.02.1908

-Time
03.02.1908
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Kunstakademiet i Köpenhamn, stora guldmedaljen 1853.

Verksamhet: Dansk arkitekt, professor och kammarherre.

Andra uppdrag: Byggnadsinspektör.
Medlem av åtskilliga kommittéer och styrelser.
Sakkunnig i Riksdagshusfrågan i Stockholm.

Lärarverksamhet: Professor vid Kunstakademiet i Köpenhamn 1864-1905, dess direktör 1873-1890 och 1899-1902.Resor: Utlandet 1854-1856, med understöd av Kunstakademiet.

Medlemskap: Kunstakademiet 1858.
FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, ledamot 1873.

Verk ett urval:
Blindinstitutet, Köpenhamn, 1858.
Rådhuset, Fredericia, Danmark, 1859.
Tingshuset, Ålborg, 1861.
Navigationsskolan, Köpenhamn, 1865.
Återuppförande av Frederiksborgs slott efter brand 1859, Danmark, 1861-1893.
Frederikskyrkan (Marmorkyrkan), Köpenhamn, 1876-1894, tillsammans med Albert Jensen.
Borlunda kyrka, Skåne, 1868.
Ombyggnad av Trolleholms och Trollenäs slott, Skåne.
Administrationsbyggnader, kyrkor, herrgårdar och villor samt restaureringar.

Swedish

Reference
Nordisk familjebok.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 354. (Uppgifter om sonen).
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Editorial note
Swedish