Wiberg, Carl Fredrik (1813 - 1881) [sv]

Wiberg, Carl Fredrik (svensk)

Personer i Nedre Norrland (Hälsinglands Museum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Hälsinglands Museum (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
13.02.2018 15:46:01
12.01.2019 02:56:55
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/a804af43-9f4a-488d-ace2-790d11d2d678 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Wiberg, Carl Fredrik
Svensk

Fornavn
Carl
Svensk

Mellomnavn
Fredrik
Svensk

Etternavn
Wiberg
Svensk

Tittel
Lektor

-Tittel
Lektor
Svensk

Fødsel
17.07.1813

-Tidspunkt
17.07.1813
Død
05.02.1881

-Tidspunkt
05.02.1881
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Biografi

Arbetade som lektor vid Högre allmänna Läroverket i Gävle. Bildade Gestriklands fornminnesförening 1862. Forskade kring arkeologi och forntid. Gav ut flertalet verk.

Verk i urval:
Historisk-geografisk öfversigt af gamla verlden (1850)
Lärobok i nyare geografien för elementarläroverken (1852)
Asarna efter nyare, deribland slaviska, källor (1853)
Öfversigt af nyare historien (1854; 2:a uppl. 1870)
Atlas till Sveriges historia (1856)
Atlas öfver allmänna historien (1859-62; flera uppl.)
Lärobok i fäderneslandets historia (1863; 2:a uppl. 1870)
De klassiska folkens förbindelse med norden och inflytande på dess civilisation, (1868; 2:a uppl. 1878)
Gestriklands runstenar (2 hftn, 1865, 1867)

Svensk