Thorén, Thor (1863 - 1937) [sv]

Thorén, Thor (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:05
22/06/2019 00:23:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/97295f7b-25a7-4c48-bcb3-e123671de76d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Thorén, Thor
Swedish

First name
Thor
Swedish

Last name
Thorén
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
10.11.1863
-Place reference
--Place
-Time
1937
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1884-1886, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Specialstuderande vid KTH 1886-1888
FrKA 1888-1891, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Överintendentsämbetet från 1893.
Verksam i Stockholm från 1893.

Andra uppdrag: Tillförordnad inspektör över lägre tekniska yrkesskolor 1910-1920 och för teckningsundervisning i läroverksöverstyrelsen 1914-1919, i SÖ 1914-1919, Skolöverstyrelsen.
Ledamot i direktionen för allmänna BB i Stockholm från 1923 med flera sjukhus i Stockholm.
Vice ordförande för Svenska Slöjdföreningen.

Lärarverksamhet: Överlärare i Industriell fackteckning vid Tekniska skolan i Stockholm 1893, föreståndare för Konstindustriella skolan från 1894, rektor 1910-1936.

Medlemskap: STF 1884-1885 och 1897-1924, Svenska Teknologföreningen.
KK från 1891, Konstnärsklubben.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift, 1899, Svenska slöjdföreningens utställning af svenska konstnärer; ibid år 1900, Svenska slöjdföreningens Carl XIV Johans utställning; ibid år 1901, Från Nationalmusei konstslöjdsamling (bokanmälan); ibid år En modern praktpjes; ibid år Svenska slöjdföreningens utställning: En modern bostad; ibid år Möbelbeslag från österrikiska utställningen i Stockholm; ibid år 1905, Möbler, utförda efter ritningar af Axel Lindegren, Carl Westman och Ragnar Östberg.

Verk ett urval:
Sundsvalls handelsbank, Drottningg 17, Stockholm 1906-1908.
Bank AB Södra Sverige, Arsenalsg 6, Stockholm 1907-1910.
Bostads- och bankhus, Arsenalsg 8, Stockholm 1909.
Hyreshus i Stockholm: Tyrg 4-6, 1909-1910, Tyrg 13-Valhallav 60, 1909-1910, Sköldungag 3, 1909-1910, Friggag 10, 1910-1911.
Affärshus Regeringsg 4, Stockholm 1914.
Sparbanken i Södertälje, Järnag 6, 1907-1912.
Uplandsbanken, Rådhustorget, Östhammar 1914.
Sundsvallsbanken, Kyrkog 8, Hudiksvall 1916-1919.
Sundsvalls enskilda bank, Stora torget 7, Härnösand 1923-1925.
PK-banken, Stora torget, Falun 1924-1926.
Tekniska skolans paviljong på Baltiska utställningen i Malmö 1914.
Restaurering av Örebro slott.
Blombergs säteri, Lidköping 1893-1894.
Västergötland, Hyssna kyrka 1907.
Östergöta Enskilda bank, ombyggnad, kv Boklådan 7, Linköping 1907.
Kärna kyrka, ombyggnad, 1893.
Kaga kyrka, restaurering, 1907.

Swedish

Reference
Wollin, Nils G: Från ritskola till konstfackskola - Konstindustriell undervisning under ett sekel. Stockholm, 1951.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Teknisk tidskrift - byggnadskonst, uå, Eckert, Fritz: Örebro slotts restaurering.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 277.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1380 och 1514.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 164.
H8D 1910:542, 1913:95, 1918:93, 1923:94.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Editorial note
Swedish