Åström, Viktor (1863 - 1927) [sv]

Åström, Viktor (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:31:50
12.01.2019 00:14:10
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/8bf2f9a5-7558-4b0b-b9af-7f1f05ab3854 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Åström, Viktor
Svensk

Fornavn
Viktor
Svensk

Etternavn
Åström
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

-Tidspunkt
30.04.1863
Død
13.12.1927

-Tidspunkt
13.12.1927
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Studentexamen i Umeå 1882.
KTH, extra elev 1884-1886, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos F O Lindström i Umeå 1890-1891.
Egen arkitektverksamhet i Umeå 1891-1895, i Piteå 1900-1927.
Verksam i Stockholm 1895-1898.
Byggnadskontrollant vid bygget av stadshotell i Haparanda 1898-1900.
Stadsingenjör i Piteå 1907-1926.

Andra uppdrag: Ledamot av byggnadsnämnden i Piteå 1905-1907, stadsfullmäktige 1908-1914, folkskolestyrelsen 1918-1925.
Föreståndare för Piteå folkbibliotek.
Några år vd i Piteå Tryckeri AB.

Lärarverksamhet: Föreståndare för Piteå Tekniska aftonskola.

Tävlingar: Stadshotell i Luleå, 1897, 1:a pris.

Medlemskap: Piteå föreläsningsförening, ordförande 1912-1917.

Verk ett urval:
Elementarläroverk för flickor, Umeå, 1891-1892.
Grahnska huset, kv Oden 2, Storgatan, Umeå, 1892, rivet.
Lysoljebolaget, kv Frigg 1, Umeå, 1893, rivet.
Stora hotellet, kv Heimdal 5, Umeå, 1893-1895.
Stora hotellets musikpaviljong, kv Heimdal 4, Umeå, 1895, riven.
Flerbostadshus, kv Skålen 10, Karlbergsvägen 74, Stockholm, 1897-1898, rivet.
Prästgård i Piteå stadsförsamling, 1900-1903.
Åkerblomska huset, kv Thor 1, Umeå, 1902, rivet.
Kapten Hjalmar Huldts villa, kv Älvsbacka 4 (f d 1), Umeå, 1902, riven.
Polis- och brandstation (nordöstra hörnet av kv Hjorten 2), Skellefteå, 1902-1904, riven 1956.
Småskoleseminarium, kv Tandläkaren 2, Skellefteå, 1902-1907.
Villa, kv Hägern 230, Piteå, 1905-1906, riven.
Stadshotell, kv Lönnen, Piteå, 1904-1907.
Sjömanshus och postkontor, kv Lekatten 7, Skellefteå, 1905-1907.
Kapten Helmer Huss villa, kv Hammaren 1, Umeå, 1907.
Bostadshus vid Furunäsets sjukhus, Piteå, 1911-1914.
Skellefteå sparbank, Köpmangatan 5, Skellefteå, 1912-1914.
Om- och påbyggnad till Grans lantmannaskola, Öjebyn, Piteå, 1913-1914.
Skola i Öjebyn, Piteå, 1920, riven 1970.
Strömbacka herrgård, Piteå, 1917.
Stadshäkte, kv Stadsvapnet, Piteå, 1920-1922.
Prästgård, Byske, Skellefteå, 1921.
Lillskolan, Rosvik, Piteå, 1921-1923.
Prästgård, Prästbordet 2:1, Arjeplog, 1923.
Gårdsbyggnad, kv Ärlan 2, Piteå, 1920, riven.
Bostadshus, kv Siken 244, Piteå, 1923, rivet.
Utförlig verkförteckning i Andreas Grahns C-uppsats, se källor.

Svensk

Referanse
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hvar 8 dag - illustrerat magasin, år 1928 sid 238.
Grahn, Andreas: Stadshotellet i Piteå. En historisk exposé kring tillkomsten. B-uppsats vid institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet 1998.
Grahn, Andreas: Viktor Åström - arkitekt i Övre Norrland. C-uppsats vid institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet HT 1999.
Se även Källor och litteratur i Andreas Grahns C-uppsats.
Svensk

Administrativ notat
Svensk