Adde, Erik Adolf (1853 - 1892) [sv]

Adde, Erik Adolf (svensk)

Beskrivelse
Erik Adolf Adde, född 19 juli 1853 i Hed (ancestry. com), död 28 augusti 1892 i Buenos Aires, Argentina. [sv]
Ansvarlig forvalter
Statens museer för världskultur (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
30.05.2018 08:22:21
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/89d30580-b9eb-4909-aa48-03b5f9135ef6 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Adde, Erik Adolf
Svensk

Fornavn
Adolf Erik
Svensk

Etternavn
Adde
Svensk

Tittel
handelsman

-Tittel
handelsman
Svensk

sjökapten

-Tittel
sjökapten
Svensk

Beskrivelse
Erik Adolf Adde, född 19 juli 1853 i Hed (ancestry. com), död 28 augusti 1892 i Buenos Aires, Argentina.
Svensk

Fødsel
1853

-Tidspunkt
1853
Biografi

Erik Adolf Adde, född 19 juli 1853 i Hed (ancestry.com), död 28 augusti 1892 i Buenos Aires. Startade transatlantiska långfärder med segelfartyg, senare med ångfartyg. Anlände till Buenos Aires år 1884 och medförde exportvaror av järn och trä, maskiner, verktyg, tändstickor, konserver, papp och metaller. /US Han var son till Per Adolf Adde och Ulrika Augusta Esséen. Han gifte sig med Gerda Mörtstedt (född 1864), med vem han fick dottern Gerda 1892 (ancestry.com)

Svensk

Virksomhet
Argentina

-Stedreferanse
Argentina

--Sted (tekst)
Argentina
Svensk