Lindegren, Agi (1858 - 1927) [sv]

Lindegren, Agi (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:05
13/07/2019 00:19:32
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7b0c01dd-d3cc-4bbc-b015-3284050fbb1d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lindegren, Agi
Swedish

First name
Agi
Swedish

Last name
Lindegren
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
29.12.1858
-Place reference
--Place
-Time
16.11.1927
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1877-1881, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1882-1885, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Arkitekt, tecknare, dekoratör och grafiker.
Tjänstgörande arkitekt utom stat i Överintendentsämbetet 1885-1927, från 1919 Byggnadsstyrelsen.
Slottsarkitekt vid Drottningholms slott 1894-1921.
Egen arkitektverksamhet 1885-1911.
Bokillustratör.Resor: Frankrike, Italien, Tyskland 1885-1886.
Tyskland, Italien 1888 och 1890.
Tyskland, Frankrike 1896.

Medlemskap: STF 1877-1925, Svenska Teknologföreningen.
Litteris et artibus, 1891.
Svenska konstnärernas förening 1894.
FrKA 1899, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Konstnärsklubben, ordförande 1904-1908.

Egna skrifter: Mariakyrkan i Westerås, 1898.

Verk ett urval:
Villa Gransäter, Baggensfjärden, Värmdö, 1886-1887, tillbyggnad 1896.
Hyreshus, Sibyllegatan 16 - Linnégatan 32, Stockholm, 1888-1889, tillsammans med Ludvig Peterson.
Biologiska museet, Lejonslätten, Stockholm, 1893.
Davidsonska huset, Gustav Adolfs torg 1, Stockholm, 1895-1896, tillsammans med Gustaf Lindgren.
Martins villa vid Gripsholm, 1897-1900.
Villa Skoga för Carl Swartz, Kolmården, Norrköping 1890-1891.
Folkets hus i Grängesberg, 1898.
Frimurarhuset i Härnösand, 1900.
Ny kyrka,Värmland, 1887-1889.
Gustav Vasakyrkan i Stockholm, 1902-1906
Ledde restaurering av Västerås domkyrka 1896-1898, Trefaldighetskyrkan i Uppsala 1905 och Mariakyrkan i Sigtuna 1906 samt Klara kyrka i Stockholm 1907.
Ledde dekorering av ett flertal kyrkor, bl a Johannes 1889-1890, Katarina 1892, Jakobs 1892-1893, Hedvig Eleonoras 1894 och Adolf Fredriks 1895 i Stockholm, domkyrkorna i Uppsala 1890-1893, Västerås 1895-1896 och Härnösand 1895 samt Nacka kyrka 1891, St Olai 1891 och Hedvigs 1894 i Norrköping.
Brandstation i Kalmar, tillsammans med U Björkman.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 220.
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 103.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Nordisk familjebok.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Les Maisons souveraines de L´Europe. Dessins par Agi Lindegren. 1898.
Johansson, Britt-Inger: I tidens stil. Arkitekten Agi Lindegrens liv och verk. Stockholm 1997.
Zetterholm, Ingela: Restaureringen av Helga Trefaldighets kyrka 1904-1905. C-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet VT 1998.
Hvar 8 dag 1906 sid 49; ibid 1908 sid 206; ibid 1913 sid 207; ibid 1918 sid 204; ibid 1927 sid 157.
Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik. Upplaga A: Arkitektur, år 1927, sid 281.
Reseskisser och teckningar finns på Nationalmuseum.
Ritningar finns i Byggnadsstyrelsens samling på Riksarkivet och ATA Antikvarisk-topografiska arkivet på Riksantikvarieämbetet.
Handlingar finns i Hälsinglands museum.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Editorial note
Swedish