Bondevik, Kjell Magne (1947 - )

Beskrivelse
Kjell Magne Bondevik, norsk politiker (KrF), cand.theol., nevø av Kjell Bondevik. Statsminister 17. okt. 1997–17. mars 2000 og 19. okt. 2001–17. okt. 2005. Formann i Kristelig Folkepartis Ungdom 1970–73, statssekretær ved Statsministerens kontor under regjeringen Korvald 1972–73, stortingsrepresentant for Møre og Romsdal 1973–2005. Politisk nestformann i Kristelig Folkeparti 1975–83, partileder 1983–95.
Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Riksarkivet (Arkiv) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
olemyh@arkivverket.no
Sist lagret
05.06.2015 12:35:37
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/743f17f6-c77d-4187-8de7-5bbc6e86652e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bondevik, Kjell Magne
Bokmål

Fornavn
Kjell Magne
Bokmål

Etternavn
Bondevik
Bokmål

Tittel
Statsminister

-Tittel
Statsminister
Bokmål

Beskrivelse
Kjell Magne Bondevik, norsk politiker (KrF), cand.theol., nevø av Kjell Bondevik. Statsminister 17. okt. 1997–17. mars 2000 og 19. okt. 2001–17. okt. 2005. Formann i Kristelig Folkepartis Ungdom 1970–73, statssekretær ved Statsministerens kontor under regjeringen Korvald 1972–73, stortingsrepresentant for Møre og Romsdal 1973–2005. Politisk nestformann i Kristelig Folkeparti 1975–83, partileder 1983–95.
Bokmål

Fødsel
03.09.1947 Molde (By)

-Tidspunkt
03.09.1947
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Norsk politiker (KrF), cand.theol., nevø av Kjell Bondevik. Statsminister 17. okt. 1997–17. mars 2000 og 19. okt. 2001–17. okt. 2005. Formann i Kristelig Folkepartis Ungdom 1970–73, statssekretær ved Statsministerens kontor under regjeringen Korvald 1972–73, stortingsrepresentant for Møre og Romsdal 1973–2005. Politisk nestformann i Kristelig Folkeparti 1975–83, partileder 1983–95. Leder av Kristelig Folkepartis stortingsgruppe 1981–83, 1986–89, 1993–97 og 2000–01. Kirke- og undervisningsminister 1983–86, utenriksminister 1989–90.Bondeviks første regjering 1997–2000 bestod av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre. Regjeringen hadde bare 42 mandater i Stortinget bak seg, og ingen av de tre største partiene deltok. På tross av dette klarte regjeringen å få flertall for flere av sine hjertesaker, bl.a. innføringen av kontantstøtte til småbarnsforeldre. Bondevik klarte å holde regjeringen ved makten i om lag to og et halvt år, mye takket være hans personlige samarbeidsevner. Etter valget 2001 fikk han igjen bruk for sine forhandlingsevner da han ble statsminister i den nye regjeringen av Kristelig Folkeparti, Høyre og Venstre. Med Høyre som det klart største partiet hadde Bondevik mindre spillerom enn i sin første regjering, og valgene 2003 og 2005 var Kristelig Folkepartis dårligste siden 1945. Bondevik stilte ikke til gjenvalg som stortingsrepresentant i 2005 og trakk seg fra politikken da regjeringen gikk av. Han har siden vært initiativtager og daglig leder av Oslosenteret for fred og menneskerettigheter. Utgav 2006 memoarboken Et liv i spenning.

Bokmål

Referanse
Store norske leksikon
Bokmål

Webbreferanse
SNL
Bokmål

-Linktekst
SNL
Bokmål