Fritidsbåt

Fritidsbåt (svensk), Competition and recreation craft (engelsk)

Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 11:03:18
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/6c62a429-10fd-4b1b-9c9c-26ce61fa9497 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Fritidsbåt
Bokmål

Fritidsbåt
Svensk

Competition and recreation craft
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Uuid
6c62a429-10fd-4b1b-9c9c-26ce61fa9497
ACL (rettigheter)
c43d8eba-030b-4542-b1ac-6a31a0ba6d00_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 01.06.2015 11:03:18
Til vurdering root 18.02.2015 16:31:56

Samlingsterm
Nei
Plassholdere
Nei
Opprettet av
root
Opprettet
18.02.2015 14:24:39
Sist lagret
01.06.2015 11:03:18
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 01.06.2015 11:03:18
Til vurdering root 18.02.2015 16:31:56