Göransson, Viking (1900 - 1985) [sv]

Göransson, Viking (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:21
16.03.2019 22:53:54
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/538827a1-98e7-4dd9-807e-521db684a745 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Göransson, Viking
Svensk

Fornavn
Viking
Svensk

Etternavn
Göransson
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
20.01.1900 Berlin (Tyskland (DE))

-Tidspunkt
20.01.1900
-Stedreferanse
Berlin (Tyskland (DE))

--Sted (tekst)
Berlin (Tyskland (DE))
Svensk
Død
30.11.1985 Uppsala (Stad) [sv]

-Tidspunkt
30.11.1985
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: KTH 1920-1924, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1926-1928, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Gunnar Asplund 1928-1930 (Stockholmsutställningen 1930).
Provtjänstgöring vid Byggnadsstyrelsen 1933.
Tillförordnad länsarkitekt i Kopparbergs och Västmanlands län 1934-1936, ordinarie från 1936.
Länsarkitekt i Uppsala län 1944-1956.
Egen verksamhet från 1956.
Slottsarkitekt för Uppsala slott 1964-1983.

Andra uppdrag: Svensk korrespondent för L´Architecture d´aujourd´hui från 1932.
Redaktör för Arkitektur och samhälle 1932-1934.
Konstnärlig ledare vid Upsala-Ekeby AB 1950-1952.

Lärarverksamhet: Assistent vid KTH 1932-1933, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.Resor: Norge 1923.
Tyskland, Frankrike och Schweiz 1928.
Tyskland, Italien och Schweiz 1933.

Medlemskap: STF från 1926, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, styrelseledamot i 15 år.
Stockholms konstförening och Uplands konstförening.

Egna skrifter: Arkitektur och samhälle, 1932-1934, nr 2, Uppvärmning och sanitär inredning; Köket; Fönsters utformning och placering; Belysning och belysningsmaterial; nr 5, Två utställningar i Italien; nr 6, Funktionalismen och samhället.
Ett flertal artiklar i Byggmästaren, 1932, 1933, 1935, 1936, 1938, 1942, 1950 och 1954 och i annan press, huvudsakligen i Socialdemokraten.
Radioprogram.

Verk ett urval:
Församlingshus i Ludvika 1923.
Badhus i Orsa 1937.
Begravningskapell, Dala Husby 1943.
Ålderdomshem i Stora Tuna 40-tal.
Kyrkogård i Idre och i Falun.
Stadsplan för Älvdalen och för Grängesberg.
Prästgårdar i Uppland, bl a Åkerö.
Restaurering av Theatrum Anatonicum 1947.
Trädgårdsanläggning till villa Kjellman, Uppsala 1948.
Centralskola, Örbyhus 1950, 1955 och 1963.
Garageanläggning Söderfors 1955.
Ålderdomshem i Bälinge, Uppland 1956.
Restaurering av Uppsala slott.
Kyrkogård i Stockholmsnäs 1958.
Studentbostäder i Ultuna 1961.
Stiftelsen Andreas Ands Minne, kv Garm, Uppsala 1962.
Tjänstemannabostäder i Söderfors.
Ålderdomshem i Söderfors, Vittinge. Hummelsta och Morgongåva.
Bostads-, affärs- och kontorshus, kv Rudan, Uppsala 1963-1965.
Förslag till ordnande av borggård och slottsträdgård mm vid Uppsala slott 1962.
General-, stads- och byggnadsplaner.
Keramiska arbeten.
Kyrkogårdar.
Skolor, ålderdomshem, bostadshus mm.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1142 och 1472.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Paulsson, Gregor: Viking Göransson. Program till utställning på Albalonga, Uppsala. Uppsala 1964.
Svensk

Administrativ notat
Svensk