Øvstrud, Iver (Ivar) Gunnarson (1711 - 1775) Plassholdere

Øvstrud, Iver (Ivar) Gunnarson (svensk)

Livsrolle
Lisens
Navngivelse-Del på samme vilkår (CC BY-SA) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.11.2016 11:02:29
Publisert
Status

URI
http://data.nasjonalmuseet.no/resource/person_8736ab138
Navn
Øvstrud, Iver (Ivar) Gunnarson
Bokmål

Øvstrud, Iver (Ivar) Gunnarson
Svensk

Fødsel
1711 Rollag

-Tidspunkt
1711
-Stedreferanse
Rollag

--Sted (tekst)
Rollag
Svensk
Død
12.1775 samme sted

-Tidspunkt
12.1775
-Stedreferanse
samme sted

--Sted (tekst)
samme sted
Svensk
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk