Thorseth, Lasse (1928 - )

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Public Domain-Merket (PDM) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
31.08.2016 08:10:29
12.01.2019 01:16:55
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/4704e76a-4ae9-485c-8f39-4e1d4be058d6 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Thorseth, Lasse
Bokmål

Fornavn
Lasse
Bokmål

Etternavn
Thorseth
Bokmål

Fødsel
1928

-Tidspunkt
1928
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Biografi

Lasse Thorseth, fra Ørsta, Sunnmøre, gift med Marit Sletten, Trysil. Har i over 60 år fulgt Trysil med kameraet. 30 år som journalist i NRK, produksjon av filmer og bøker. Trysilrelatert fotomateriale er gitt til Trysil kommune i 2013.

Bokmål