Holst, Hans-Ancker (1915 - 1983) [sv]

Holst, Hans-Ancker (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:57
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/433e774f-0993-4b62-b83a-122071125d8e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Holst, Hans-Ancker
Svensk

Fornavn
Hans-Ancker
Svensk

Etternavn
Holst
Svensk

Fødsel
-Tidspunkt
29.08.1915
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
10.05.1983
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Studentexamen 1933.
KTH 1939, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Studerade gerontologi vid Uppsala universitet några år.

Verksamhet: Anställd i egnahemsstyrelsen 1939, chef för militära nybyggnadsavdelningen där 1940 och 1943 byggnadschef för Försvarets bostäder.
Projektledare och byggnadschef på Bornholm för uppförande av trähus, skänkta av svenska staten 1945-1946.
Stadsarkitekt i Järna 1950-1965.
Egen arkitektverksamhet från 1937 inom HAHAB, Hans-Ancker Holst AB, så småningom tillsammans med hustrun, arkitekt Anna Holst.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i HAHAB från 1958.
Kommunfullmäktig i Lidingö, vice ordförande i hälsovårdsnämnden.
Rådgivare åt Cyperns regering i samhällsplanering och bostadspolitik.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
FSS, Föreningen Sveriges Stadsarkitekter.
Utlandssvenskarnas föreningsråd.
Lidingö yrkesråd.

Egna skrifter: Forskningsrapporter Byggforskningsrådet (tillsammans med Anna Holst): Rapport 33:1971, Överytor i skolbyggnader; Rapport 20:1977, Årskostnader Kommunala byggnader; Rapport Projekt 77 02 70-6, Årskostnader Kommunala byggnader. Orsaker till variationerna genom redovisning planekonomi och byggnadsteknik.
Rädda miljön, 1969, tillsammans med Anna Holst.
Rädda naturern, 1970, tillsammans med Anna Holst.
Kommunal miljövård, 1972.
De 300 svenska trähusen.
Byggmästaren 1939:4 sid 35, Biografen; 1943:14 sid 199, Fritidsbyggnaden Gyllene vingen i Såtenäs. Av Kungl.Egnahemsstyrelsens avd. för militära byggnader; 1943:14 sid 205, Militär bostadsfråga; 1952-A:10 sid 224, 300 svenska trähus.
1956-B:1 sid 1, Les Extrêmes se touchent

Verk ett urval:
Fritidsbyggnaden Gyllene Vingen, militär byggnad, Såtenäs, 1943.
I samarbete med arkitekt Anna Holst: Generalplan för tätorten Järna med omgivningar. 1952, en ny gjordes 1962.
Kv Sprängaren 1 och 2 samt kv Laddaren på Tellebyplatån, Järna. 1959-1963. 283 lägenheter.
Kv Aspen och kv Rönnen, Järna. 1953-1957. 189 lägenheter.
Norrtunaområdet, Järna. 1963. 362 lägenheter.
Samlingslokal, kontor, bostäder i kv Domherren, Järna. 1964.
4 småhus i kv Påfågeln, Järna. 1962.
Stadsplan i Starbäckenområdet, Järna, som medgav 155 småhustomter. 1962.
Tre flerbostadshus i kv Rosendal, Mölnbo. 1964. 66 lägenheter.
Kv Björken och kv Alen, Järna. 1965. 100 lägenheter.
Industrianläggningar för Marcus & Co, 1958, och Halmstads Järnvägs AB 1961.
Butiks-, lokal- och bostadshus vid Storgatan, kv Örnen, Järna. 1964.
Projekt som utmynnade i patent: Monteringsfärdiga spiraltrappor 1950.
Monteringsfärdiga balkonger med hängstag och och betongplatta med förspänd armering.
Snabbt uppförbart och nedmonterbart mindre hus. 1955.
Skivhus konstruktioner: 3-vånings bostadshus i Linköping. 1952.
9-vånings bostadshus i Malmö. 1958.
Den flexibla industribyggnaden - ny typ av konstruktion. 1958.
Monteringsfärdiga betongsystem för Marcus & Co i Järna. 1958.
Christenssons fabriker i Järfälla. 1961.
Makroplast i Söderköping. 1962.
Ramers i Örebro. 1960.
Värmlands Motor i Karlstad. 1960.
Lätta stålkonstruktioner: Skolcentrum i Norrtälje. 1968.
Skolcentrum i Gislaved. 1973.
Mittgårdshuset - ett monteringsfärdigt prototyphus avsett för förtätad villabebyggelse. 1966.

Svensk

Referanse
Löwgren, Eva (red): Vem är det. Svensk biografisk handbok 1973. Stockholm, 1972.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Föreningen Sveriges Stadsarkitekter. Medlemsmatrikel 1961.
Länsstyrelsen Skåne län och Malmö kulturmiljö, red Tykesson, Tyke: Bostadsmiljöer i Malmö. Inventering. Del 1: 1945-1955, del 2: 1955-1965, del 3: 1965-1975. Malmö 2001-2002.
Dagens Nyheter 1983-05-15, dödsruna.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Svensk

Administrativ notat
Svensk