Eckert, Fritz (1852 - 1920) [sv]

Eckert, Fritz (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:18
22/06/2019 00:16:13
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/37e88fe4-75f6-4ef0-b809-d848b910061d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Eckert, Fritz
Swedish

First name
Fritz
Swedish

Last name
Eckert
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
25.04.1852
-Place reference
--Place
Death
06.03.1920

-Time
06.03.1920
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: FrKA 1871-1878, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Egen verksamhet i Stockholm.
Arkitekt i Överintendentsämbetet 1878-1904, intendent 1904-1919.

Lärarverksamhet: Lärare vid Tekniska skolan i Stockholm 1890.Resor: Tyskland, Frankrike och Italien 1879.

Medlemskap: STF 1911-1920, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Curmanska villan, Florag 3, Stockholm 1880.
Hovstallet, Stockholm 1890-1895.
KFUK:s byggnad Brunnsg 3, Stockholm 1904-1907 (med J Laurentz).
Hyreshus, Västmannag 35, Stockholm 1883-1884.
Hyreshus Luntmakarg 65 - Rådmansg 41-45, Stockholm 1884.
Spånga ålderdomshem 1902.
Antuna Corps de logis, Uppland.
Småland, Hamneda kyrka, 1889–1892.
Västerbotten, Holmöns kyrka, 1891.
Västergötland, Naums kyrka, 1890–1892.
Hälsingland, Katrinebergs kyrka, Bollnäs sn, 1892.
Östergötland, Krokeks kyrka, 1895–1896.
Lappland Kvikkjokks kyrka, Jokkmokks sn, 1906.
Västerbotten, Norrbotten Junosoando kyrka, 1903.
Småland, Stockaryds kyrka, 1906–1907.
Småland, Valdshults kyrka, 1905.
Västergötland, Bocksjö kapell, Undenäs sn, 1906.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 148.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 39.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840 - 1940. Stockholm, 1945.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Wollin, Nils G: Från ritskola till konstfackskola - Konstindustriell undervisning under ett sekel. Stockholm, 1951.
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, 1982.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Ny reviderad upplaga, Stockholm, 1976.
Malmros, M: Fritz Eckert. Stockholmsarkitekt vid sekelskiftet. B-uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 1985.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Editorial note
Swedish