Forskningsfartøy

Forskningsfartyg (svensk), Research vessel (engelsk)

Beskrivelse
Watercraft equipped or designed for oceanographic study or exploration. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 10:41:14
Hentet informasjon oppdatert 10.11.2018 04:14:26
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/34bc8c03-7c3e-440a-a835-df7645a3488c | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Forskningsfartøy
Bokmål

Forskningsfartyg
Svensk

Research vessel
Engelsk

Beskrivelse
Watercraft equipped or designed for oceanographic study or exploration.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk