Hellerström, Alfred (1863 - 1931) [sv]

Hellerström, Alfred (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:31:41
16.03.2019 22:54:11
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/31f29e1f-1711-4abf-8447-c20031a4b4ab | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Hellerström, Alfred
Svensk

Fornavn
Alfred
Svensk

Etternavn
Hellerström
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
19.03.1863
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
03.05.1931
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: TS 1883, Tekniska skolan i Stockholm.
KTH 1883-1885, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1885-1888, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd hos Karlsson-Hägglund, Isak Gustaf Clason, Ernst Jacobsson, Ludvig Peterson.
Egen verksamhet i Helsingborg från 1889, stadsarkitekt där 1903-1929.
Arkitekt för Industri-, Slöjd- och Konstutställningen 1903.

Lärarverksamhet: Tekniska skolan i Helsingborg 1892-1902.

Tävlingar: Rådhuset i Helsingborg 1889, 1.a pris.Resor: Tyskland, Polen, Schweiz 1900 eller 1901.
Frankrike, Holland och Belgien.

Medlemskap: STF 1890-1923, Svenska Teknologföreningen.
KK, Konstnärsklubben.

Verk ett urval:
Hyreshus, Scheeleg 24, Stockholm 1889.
Hyreshus, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm 1892.
Rådhuset i Hälsingborg 1892-1897.
Slottvångsskolan, Hälsingborg 1889.
Folkskola i Hälsingborg 1890.
Frimurarlogen, Hälsingborg (huvudfasad) 1890.
El-verk, Sundstorget, Hälsingborg 1890.
Gustav Adolfsskolan, Hälsingborg 1892.
Läroverk, Hälsingborg 1893.
Restaurering av Kärnan, Hälsingborg.
Katedralskolan, Lund 1895-1896.
Gamla sparbanken, Lund 1895-1899.
Grand hotell, Lund 1898-1899.
Restaurering Mariakyrkan, Hälsingborg 1898.
Saluhall, Sundstorget, Hälsingborg.
Univeritetsbibliotek, Lund 1902-1907.
Bank AB Södra Sverige i Hälsingborg och Malmö 1903-1906.
Sparbank i Mörarp 1903.
Läroverk i Halmstad 1906.
Hotell i Sölvesborg 1909.
Kungshults sanatorium i Hälsingborg 1910.
Elverket, Olympia Hälsingborg 1910.
Magnus Stenbocksskolan, Hälsingborg 1912.
Hem för obotligt sjuka, Lund 1914.
Epidemisjukhus, Hälsingborg.
Sparbank i Sölvesborg 1915.
Sparbank i Landskrona 1916-1918.
Barnbördshus i Hälsingborg 1923.
Blekinge läns tuberkulossjukhus ny paviljong 1924 och personalbyggnad 1928.
Ny paviljong vid Epidemisjukhuset, Hälsingborg 1928.
Utvändig restaurering av Kärnan, Hälsingborg 1928.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 272.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 69.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
H8D 1913:415, 1923:397, 1928:414, 1931:319.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1890 sid 105, Helsingborgs nya rådhus.
Palm-Jensen, D: Rådhuset i Hälsingborg. Stockholm Universitet, HT 1982.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Inventeringskommittén (utgivare): Lunds stadsbild. Lund, 1968.
Åman, Anders: Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Stockholm, 1976.
Helsingborgs bevaringskommitté: Helsingborgs stadskärna. Bevaringsprogram 1985.
Ritningar till bl a Universitetsbiblioteket i Lund och läroverk i Skåne och Halland finns på Konstvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk