Rudberg, Eva (1944 - ) [sv]

Rudberg, Eva (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:30:42
12.01.2019 00:25:42
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/28390596-87a8-4ad4-a165-dcaa9e1e147e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Rudberg, Eva
Svensk

Fornavn
Eva
Svensk

Etternavn
Rudberg
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
18.07.1944

-Tidspunkt
18.07.1944
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: KTH 1971, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Teknologie doktor vid KTH 1981.

Verksamhet: Anställd på Arkiteturmuseet i Stockholm.

Lärarverksamhet: Docent vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Medlemskap: MSA, Medlem av Sveriges Arkitekter, f d SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Bostadspolitik i svensk samhällsekonomi 1870-1970, Stockholm : KTH, 1976.
Några bostadsområden i Stockholm 1920-1985, Arkitekturmuseets sommarutställning 1985, Stockholm : Arkitekturmuseet, 1985.
Uno Åhrén : en föregångsman inom 1900-talets arkitektur och samhällsplanering, Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst (distr), 1981.
Från mönsterplan till kommunöversikt : den fysiska översiktsplaneringens framväxt i Sverige, utställningskatalog, Stockholm : Statens råd för byggnadsforskning, 1985. Sven Markelius, arkitekt, Stockholm : Arkitektur, 1989.
Femtiotalet, årsbok, Stockholm : Arkitekturmuseet, 1995.
Mark för framtiden : kommunal översiktsplanering i Sverige under nittonhundratalet, Stockholm : Byggforskningsrådet, 1999.
Tage William-Olsson : stridbar planerare och visionär arkitekt, Stockholm : Stockholmia, 2004.
Alvar Aalto i Sverige, Stockholm : Arkitekturmuseet, 2005.
Flertal artiklar i Arkitektur och medverkan i åtskilliga utställningskataloger.
Flertal redaktörsuppdrag.

Svensk

Referanse
Svenska Arkitekters Riksförbunds matrikel.
www.libris.kb.se.
Sveriges Arkitekters årsbok.
Svensk

Administrativ notat
Svensk