Jahnke, Hugo (1886 - ) [sv]

Jahnke, Hugo (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
January 9, 2015 8:32:57 PM CET
January 12, 2019 12:22:04 AM CET
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/27bfa709-4189-43c3-aa63-deee46b8b178 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jahnke, Hugo
Swedish

First name
Hugo
Swedish

Last name
Jahnke
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
06.03.1886
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1907-1911, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Erik Lallerstedt, Stockholm 1912-1915.
Egen verksamhet i Göteborg från 1916.
Stadsplanearkitekt i Göteborg 1928-1935.

Medlemskap: STF 1910-1922, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Flerfamiljshus, Terrassgatan, Göteborg 1924.
Kiosker, Järntorget, Göteborg 1924.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 808 och 1429.
Caldenby, Claes, Heijl, Matts, Jönsson, Eva och Tomasson, Jaan: Byggnader i Göteborg - en guide till 1900-tals arkitektur. Göteborg, 1979.
Swedish

Editorial note
Swedish