Holm, Lennart (1926 - 2009) [sv]

Holm, Lennart (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:31:50
12.01.2019 00:21:47
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/1df3a823-2f1c-4ff7-b34c-82b1f9cfe162 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Holm, Lennart
Svensk

Fornavn
Lennart
Svensk

Etternavn
Holm
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
04.09.1926
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
19.02.2009
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: KTH 1949, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, teknologie doktor 1955, docent 1956 och professors namn 1968.

Verksamhet: Statens nämnd för byggnadsforskning 1955-1960.
Chef för Statens institut för byggnadsforskning 1960-1969.
Generaldirektör för Statens planverk 1969-1988.

Andra uppdrag: Ledamot av forskningsberedningen 1962-1980.
Ledamot av kulturrådet 1963-1968.
Ledamot av miljövårdsberedningen 1972-1987.
Ordförande i Riksutställningar 1965-1988.
Ledamot av styrelsen för Nordiska institutet för samhällsplanering 1966-1988.
Ledamot av UKÄ, 1967-1970, Universitetskanslerämbetet.
Ledamot av styrelsen för STU, 1968-1977, Styrelsen för Teknisk Utveckling, STU-utredning 1975-1977.
Ordförande i Nordisk Byggdag 1969-1981.
Centralnämnden för fastighetsdata 1971-1988.
MUS 65, 1965-1976, Musei- och utställningssakkunniga.
Statens råd för byggforskning 1975-1991.
TNC 1979-1993, Tekniska Nomenklaturcentralen.
Byggdok från 1983.
Statens konstråd 1988-1991.
Styrelseledamot i Statens energiverk 1983-1988.
Tekniska museet 1989-1993.
Redaktör för HSB:s tidning, att bo, 1951-1969.

Lärarverksamhet: Förste assistent i arkitektur vid KTH, 1949-1955, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, lärare i bostadsbyggnad 1956-1964 och professor 1988-1992.

Tävlingar: Kyrka i Oxelösund, motto Kriss, 1951, tillsammans med Bengt Edman.Resor: Norden, England, Frankrike, Italien, Österrike, Jugoslavien, Etiopien, Tanzania och USA.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
LIVA, 1964, ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien.

Egna skrifter: Byggmästaren 1952-A:12 sid 256, Villa i Uppsala.
Byggnadsförfattningar 1953, tillsammans med Nils Ahrbom.
HSB 30 år, 1954.
Familj och bostad, 1955, doktorsavhandling.
Hem, arbete och grannar, 1958, tillsammans med E Holm.
Stadsbygd, 1959.
Bostadssociologi, 1959, tillsammans med Gunnar Boalt.
Bostad och sol, 1964, tillsammans med andra.
Strategi för kultur, 1964.
Land i sikte, 1971.
50 år i bostadspolitiken, 1989.
Stadsbo, 1989.
Ett regelrätt hus, 1989.
Rita hus, 1990.
Från bostadsnöd till önskebostad, SKB, 1991.
Stockholmsbyggen 1916-1940, Sigurd Westholm, 1993.
Han, hon och huset - om arkitektur och planering i vår kulturella omnejd, Arkitekturmuseets skriftserie nr 4, 1995.
Hela hans skriftställning, ca 750 handlingar, skrifter och diskussionsinlägg, i Arkitekturmuseets arkiv.
Se även tidskrifter, bl a Byggmästaren och Arkitektur.

Verk ett urval:
Villa Göth, Döbelnsgatan 17, Uppsala, 1950, tillsammans med Bengt Edman.
Sommarhus i Bua, Halland, 1950.
KF-utställningen, Utan gränser, tillsammans med Bengt Warne.
Utställning i Kungsträdgården, Bostad i Kungsträdgården, 1980, tillsammans med Hilding Lögdberg.
Tvären - ett försökshus på Örebroutställningen 1965, tillsammans med Hilding Lögdberg.

Svensk

Referanse
Skriftliga svar på Arkitekturmuseets frågelista.
Vem är det. Svensk biografisk handbok 1994. Stockholm, 1994.
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Vision och verklighet - en bok om planverket och Lennart Holm, 1988.
Sandström, Ulf, Arkitektur och social ingenjörskonst, 1989, innehåller bl a bibliografi över Lennart Holm.
Svensk

Administrativ notat
Svensk