Enders, Louis (1855 - ) [sv]

Enders, Louis (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:54
12.01.2019 00:18:24
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/13cefefd-aa3d-41d7-8051-ca1676a76882 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Enders, Louis
Svensk

Fornavn
Louis
Svensk

Etternavn
Enders
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
1855
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Verksamhet: Till Göteborg 1884.
Svensk medborgare 1894.
Anställd som arkitekt hos byggnadsfirman J Dähn.
Åter till Tyskland 1905.Resor: USA med flera länder.

Medlemskap: TS 1887-1924, Tekniska Samfundet i Göteborg.

Verk ett urval:
J A Wettergren & Co:s konfektionsfabrik, Stigbergsliden 6, Göteborg 1897.
Arkaden, Göteborg 1899 (H8D 1899:47), riven.
Hertzia, Packhusplatsen, Göteborg 1902.
Pripps arbetarebostäder, Odinsgatan, Göteborg 1900.
Flerfamiljshus, Föreningsgatan, Göteborg 1901.
Göteborgs sparbank, Drottningg 33, Göteborg, gårdsöverbyggnad, ombyggnad av bankhall 1902-1903.

Svensk

Referanse
Bodman, Gösta (red): Tekniska samfundet i Göteborg. 1882 - 1932. Minnesskrift utgiven i anslutning till samfundets 50-åriga tillvaro. Göteborg, 1932.
Arkitektur 1969:5, sid 32. Caldenby, Claes, Heijl, Matts, Jönsson, Eva och Tomasson, Jaan: Byggnader i Göteborg - en guide till 1900-tals arkitektur. Göteborg, 1979.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
H8D 1899 sid 47.
Sigurd, Eva: Louis Enders: En tysk arkitekt i Göteborg 1884-1905 och 1915-1922. Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg 1987.
Svensk

Administrativ notat
Svensk