Anderssen, J.

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:56
12.01.2019 01:23:32
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/0edc58a7-2000-4d21-a785-e144fff8d923 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Anderssen, J.
Bokmål

Fornavn
J.
Bokmål

Etternavn
Anderssen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Fotograferte også på Madlemoen, var muligens identisk med Ellef Johan Anderson (Anderssen), Bergen. Brukte atelieret i Kirkegaten 3 i årene omkring 1880. Undertegnet avtalen av juni 1879 om at ingen fotografer i Stavanger lenger skulle fotografere på søndager.

Virkested:
1880 ca-0000: Stavanger; Kirkegaden 3

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål