Hallberg, Gerdt (1861 - 1917) [sv]

Hallberg, Gerdt (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:21
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/07bfd06d-8ecc-4bb2-bd2c-49fe1172af55 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Hallberg, Gerdt
Svensk

Fornavn
Gerdt
Svensk

Etternavn
Hallberg
Svensk

-Tidspunkt
28.06.1861
Død
-Tidspunkt
24.09.1917
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: CS 1878-1883, Chalmersska Slöjdeskolan i Göteborg.
FrKA 1883-1886, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd på stadsarkitektkontoret i Uppsala 1886-1893, på ritbyrån för riksdagshusbyggnaden i Stockholm 1893-1898.
Stadsarkitekt i Eskilstuna 1898-1902.
Egen verksamhet i Eskilstuna 1898-1917.

Lärarverksamhet: Tekniska skolan i Uppsala 1886-1893.
Tekniska skolan i Eskilstuna 1915.

Verk ett urval:
Södermanland-Närkes nationshus, St Olofsg 15, Uppsala 1896-1897.
Frimurarelogen i Eskilstuna.
Affärs- och bostadshus, V Storgatan, Nyköping 1905 (tillsammans med Leth).

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 251.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 105.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 63.
H8D 1911:670, 1916:621, 1917:46.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Bergman, Mats och Montelius, Jan-Olof: Nationshusen i Upsala. En beskrivning tillägnad Upsala universitet vid dess 500-årsjubileum. Uppsala. 1977.
Ehn, Ola: De första nationshusen, Uppsala 1972-1973.
Axel-Nilsson, Christian och Walukiewicz, Ulla: Nyköping. Kulturhistorisk byggnadsinventering. Nyköping, 1979.
Svensk

Administrativ notat
Svensk