Frankrike (Land) Plassholdere

Frankrike (svensk), France (engelsk)

Land (Eksterne data)

Stedtype
Inkludert i
Lisens
Navngivelse (CC BY) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
09.01.2015 13:48:39
06.11.2017 15:52:54
Publisert
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/country#fr
Navn
Frankrike
Bokmål

Frankrike
Svensk

France
Engelsk

Kode
250
fr
fra
Stedtype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i