Frankrike (Land) Plassholdere

Frankrike (Land) (svensk), France (Country) (engelsk)

Stedtype
Inkludert i
Lisens
Navngivelse (CC BY) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
09.01.2015 13:48:39
Publisert
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/country#fr
Navn
Frankrike
Bokmål

Frankrike
Svensk

France
Engelsk

Kode
250
fr
fra
Stedtype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i
Uuid
029e1223-8805-4fc9-af42-c20bdb27523d
ACL (rettigheter)
SYSTEM
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert root 09.01.2015 13:48:39

Inkludert i mapp
Plassholdere
Ja
Opprettet av
admin 15.03.2013 14:51:53
Bidrag fra
root 09.01.2015 13:48:39
Godkjende forslag
Anvends av (Primus/Digitalt Museum)
Deles i mapper
Opprettet av
Opprettet
15.03.2013 14:51:53
Sist lagret av
root
Sist lagret
09.01.2015 13:48:39
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert root 09.01.2015 13:48:39
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
09.01.2015 13:48:39 root