Bourdeaux (befolket sted (P.PPL)) Plassholdere

Sted GeoNames

Datasett
Lisens
Navngivelse (CC BY) gjelder informasjonen på denne siden
http://www.geonames.org/
Sist lagret
04.05.2018 13:05:04
Publisert
Status

URI
http://sws.geonames.org/3031069
Navn
Bourdeaux
Bokmål

Koordinater
44.58661 5.13554

-Koordinatsystem
-Breddegrad (Northing)
44.58661
-Lengdegrad (Easting)
5.13554
Inkludert i
     Frankrike (Land)
Bokmål