Malm, Carl (1815 - 1890) [sv]

Malm, Carl (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:31
12.01.2019 00:23:31
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/00105f12-d395-4fe3-9e8c-d03b2afce9e7 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Malm, Carl
Svensk

Fornavn
Carl
Svensk

Etternavn
Malm
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
01.07.1815
-Stedreferanse
--Sted
Død
-Tidspunkt
15.11.1890
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Murargesäll.
FrKA 1833-1841, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Stadsarkitekt och byggmästare i Norrköping 1842-1885.

Andra uppdrag: Ledamot i Städernas allmänna brandstodsbolags kommitté för försäkring av fastigheter från 1840-talet, S:t Olai kyrkoråd 1871-1885, Hedvigs kyrkoråd från 1885, kyrkonämnden 1874-1878.

Medlemskap: Agré FrKA 1848, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verk ett urval:
Alla uppräknade byggnader är uppförda i Norrköping.
Tekniska skolan.
Nya elementarläroverket.
Swartzigska huset, Järnbrogatan 3, 1842.
Stora hotellet, Hotellgatan 5, 1854.
Annexbygge till stadshuset 1856.
Stora Hotellet, Teatergränd - Stallgatan 1856.
Magasinsbyggnad (Holmens bruk AB) Dalsgatan 12-16, 1856.
Badhus, Garvargatan, 1844 (rivet).
Norrköpings bomullsväveri Tuppen (rivet).
Kungsträdgårdsskolans handelsgymnasium, Skeppargatan 8, 1857.
Restaurant Capri 1862.
Thapperska skolan (gamla De Geerskolan), Nygatan 58, 1862.
Gymnastikhus, De Geerskolan, Nygatan 68, 1865-1868.
Norrköpings sparbank, Skolgatan 12, 1879.
Hyreshus, bostadshus, villor, arbetarbostäder, fabriker, herrgårdar (bla Gryts herrgård), kyrkliga byggnader, skolor och offentliga byggnader, m m.

Svensk

Forelder til
Referanse
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1922, Josephson, Ragnar: Svensk 1800-talsarkitektur. En konturteckning. sid 39.
Sandberg, Kerstin: Carl Theodor Malm 1815-1890. En stadsarkitekt och storbyggmästare i landsorten. Akademisk avhandling vid Stockholms universitet. Stockholm, 1980.
Miljöer och hus i Norrköpings innerstad, Kulturmiljökommitténs förslag 1973. Norrköping, 1974.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Ritningar av skolor, kyrkor, stadshus m m finns i Norrköpings stadsarkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk