Export [sv]

Information i KulturNav kan exporteras till olika filformat och på flera sätt. Vilka möjligheter som finns styrs av din behörighet. Exportfunktionerna är kopplade till inloggade användare.

Export av information kan göras från dataset och mappar i olika filformat. Datadumpar - hela stycken av KulturNavs databas - kan exporteras genom att definiera en söksträng. Läs mer om detta nedan. Alla publicerade data är dessutom tillgängliga att i rådataform plocka ut och spara genom KulturNavs API.

 • Dataset exporterar du om du vill ha ut ett helt dataset. Dataset kan innehålla mycket stora mängder av data. Läs mer om dataset.
 • Mappar gör att du kan välja ut information från många olika dataset som ett urval i en mapp anpassat att exportera ut. Urval kan vara av olika kategorier av information. Detta medför att det som exporteras ut från en mapp i normala fall enbart är information som är gemensam för de data som ligger i mappen. Fr. o m version 1.2 av KulturNav kan du få ut all information om en vald kategori av poster genom att i egenskapen Innehåll ange den kategori man vill ha ut fullständiga data från i stället frö grundvärdet Alla typer. Om du t ex har både termer och händelser i en mapp, kan du få ut fullständiga egenskaper för termer genom att välja Term i egenskapen Innehåll vid redigering av mappen före du exporterar ut data.

Filformat

Informationen i KulturNav kan exporteras i följande format:

 • CSV. En komma-separerad acsii-fil. Kolumnrubriker i klartext. Kan öppnas i t ex Excel. Data sätts explicit till teckenkodningen ISO-8859-1.
 • text. En fil formaterad i KulturNavs interna importformat. Läs mer om avgränsare och formatering i importformatet.
 • JSON. En fil i med JSON-strukturerad data. Detta är KulturNavs eget dataformat och egenskaperna finns beskrivna i dess schema. Data som hämtas via KulturNavs API är även i detta format.
 • RDF/XML. En RDF-formaterad XML-fil.
 • JSON-LD. EN RDF-formaterad JSON-fil.

Exportfunktioner

Under funktionsmenyn ("Hamburgerknappen") på ett dataset eller mapp hittar du följande exportalternativ. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på din behörighet.

 • Exportera dataset (CVS). Exporterar datasetet som en CSV-fil som kan öppnas i Excel. Denna funktion är tillgänglig för alla inloggade användare.
 • Exportera dataset (text). Exporterar datasetet som en text-fil som kan importeras i KulturNav. Denna funktion är tillgänglig för systemadministratörer.
 • Exportera post (JSON). Exporterar aktuell post till en JSON-fil. Filen kan t ex importeras till en annan instans av KulturNav och är en smidig väg att flytta enskilda poster mellan t ex en test- och produktionsmiljö. Denna funktion är tillgänglig för systemadministratörer.
 • Exportera dataset (JSON). Exporterar hela datasetet till en JSON-fil. Filen kan t ex importeras till en annan instans av KulturNav och är en smidig väg att flytta data mellan t ex en test- och produktionsmiljö. Denna funktion är tillgänglig för systemadministratörer.
 • Exportera dataset (RDF/XML). Exporterar hela datasetet som en RDF/XML-fil. Denna funktion är tillgänglig för alla inloggade användare.

Exportera data för maskingränssnitt - datadumpar

Du kan exportera data som en datadump i RDF/XML genom att definiera en sökfras. För exempel på sökfraser se API-dokumentationen och fältnamn finns i KulturNavs schema. Funktionen kräver inte inloggning.

URL-parmetern exportRdfxml. Skapar en datadump (fil) i RDF/XML-format kombinerat med en egendefinierad söksträng:

../exportRdfxml/search/{searchstring} 

Exempel:

kulturnav.org/exportRdfxml/search/entityType:Organization 

för att exportera ut alla organisationer i KulturNav till en RDF/XML-dump.

kulturnav.org/exportRdfxml/search/entity.dataset_r:72a2bc06-25bc-4091-99ae-9ea12d3f6036 

för att exportera datasetet med norska statsministrar till en RDF/XML-dump.

kulturnav.org/exportRdfxml/search/entity.dataset_r:1f368832-7649-4386-97b6-ae40cce8752b,savedAt:>20160201 000000-S 

för att exportera en ändrings-dump i RDF/XML-format som innehåller personposter från Fotografregistret (Sverige), som ändrats sedan 1 februari 2016.[sv]