Geodata - koordinater och kartor i KulturNav [sv]

Poster i ett antal informationskategorier i KulturNav kan placeras på kartan med en koordinatpunkt:

Koordinater och koordinatsystem

En koordinatpunkt består av följande fält:

  • Identitet. En identitet på punkten, t ex ett identifierande nummer från inmätning, digitalisering eller annan datafångst
  • Koordinatsystem. Anger i vilket koordinatsystem/projektion punkten ligger. Koordinatsystemet är definierat som en term i datasetet Spatial reference systems. Koordinatsystem väljs från en lista.
  • Latitud (Northing). Koordinatvärde på den axel där värdet växer mot norr. Anges som ett decimaltal.
  • Longitud (Easting). Koordinatvärde på den axel där värdet växer mot öster. Anges som ett decimaltal.
  • Höjd. Höjdvärde (Z-värde). Anges som ett decimaltal.
  • Källa. Källa var koordinatpunkten fångats, kan exempelvis vara från ett annat system
  • Precision. Koordinatens precision angivet som ett tal. Talet definierar hur många decimaler i koordinaterna som motsvarar punktens verkliga precision.

En post kan ha en eller flera koordinatpunkter. Koordinater angivna i annat koordinatsystem än det som används för vår grundkarta (Google Maps; WGS 84 (EPSG:4326)), projiceras automatiskt om för att kunna visas på kartan.

Notera att KulturNavs egenskapsschema innehåller ett experiment med att hantera mer komplexa geometrier i fältet geometry.gml. Tyvärr hanteras dessa inte fullt ut ännu i aktuell version.

Precision

Egenskapen precision definierar hur många decimaler i koordinaterna som motsvarar punktens verkliga noggrannhet. Koordinaten "59.04112, 9.99743" med precision: 4 har då en verklig noggrannhet som motsvarar "59.0411, 9.9974". I praktiken betyder precision: 3=100 m, 4=10 m, 5=1 m, 6=0,1 m (decimeter), 7=0,01 m (cm) och 8=0,001 m (mm). Värdena är ungefärliga och gäller för WGS 84 (mätt vid ekvatorn).

Kartor

Poster som har koordinater kan visas på en karta (Google Maps):

Post

En post som har en koordinatpunkt visar sin lokalisering under fliken Karta på posten. Själva koordinaten syns under postens Faktaflik. Koordinaten redigeras under sektionen Geodata i redigeringsformuläret eller om du väljer egenskapen Geodata i förslagspanelen.

Dataset

Ett dataset som innehåller poster med koordinater har möjligheten att överblicka datasetets innehåll under fliken Innehåll när du väljer visningsläge Karta. Då visas en karta över alla koordinatsatta poster som är publicerade i datasetet.

Mapp

Du kan också visa en karta över innehållet i en mapp om mappen innehåller publicerade poster med koordinat (eller dataset som innehåller publicerade poster med koordinat).

Kartdata och kartfunktioner

För att öka visningshastigheten för kartan har vi lagrat kartan i en cache. Vid behov uppdaterar du kartan genom att klicka på knappen Uppdatera (visas om du har skrivrättigheter till datasetet). Det kan vara aktuellt om du lagt till punkter sedan sist eller ändrat geodata eller namn på posten i datasetet.

Om ett dataset (eller mapp) innehåller mer än 2000 koordinatsatta poster så kommer punkterna i kartan att grupperas i kluster. Klicka på ett kluster för att zooma in det. När du kommer tillräckligt långt in så visas de enskilda posterna som punktmarkörer.

Om du klickar på en punkt så visas en popup-dialog med information om posten. Klicka på länken för att öppna posten i en ny flik i webbläsaren. Om du håller muspekaren över en punkt så visas postens namn i form av en etikett.

Tänk på att kartdata endast genereras med etiketter och fältinformation på ett språk, normalt det språk som är valt som primärt språk i datasetet. Om det saknas primärt språk väljs beroende på valt webbplatsspråk.

Filtrera poster med koordinat i dataset

Ett dataset som innehåller poster med koordinater kan filtreras att visa poster som har koordinat. Poster med koordinat visas i datasetets listning (och sökresultat) med ikonen  .

Exportera geodata

Du kan exportera geodata och ett urval av andra egenskaper till en fil för att använda i t ex ett GIS. Det finns två exportformat:

  • GeoJSON. Du kan exportera ett dataset i GeoJSON-format genom Funktionsmeny | Exportera dataset (GeoJson). Observera att koordinater i en GeoJSON alltid är i WGS 84 (EPSG:4326).

  • CSV med koordinater. Du kan exportera ett dataset som en semikolon-separerad textfil genom Funktionsmeny | Exportera dataset (CSV med koordinater). Här exporteras både data i WGS 84 (EPSG:4326) och ditt lagrade koordinatsystem ut i filen.

Maskiner och andra appar kommer åt geodata från ett dataset med en API-metod (/api/geoJSON/{dataset-uuid}) som strömmar koordinater från angivet dataset i GeoJSON-format. Du kan också ange /{uuid}.geojson för att få tillbaka geodata och ett urval av andra egenskaper från ett dataset, mapp eller en enskild post som har geodata.[sv]