Skjul för galjonsbilder (391) [sv]

Skjul för galjonsbilder (391) (swedish)

Karlskrona - Byggnader (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
En öppen pelarhall med galjonsornament från sex fartyg. [sv]
Dataset owner
Last changed
22/11/2018 16:10:34
22/01/2022 09:52:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fefa77c4-1f1d-4f74-8318-03731b4c7d48 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Skjul för galjonsbilder (391)
Swedish

Other name
391 [sv] -

-Name
391
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Description
En öppen pelarhall med galjonsornament från sex fartyg.
Swedish

History

Under 1800-talet började galjonsornament tas tillvara när skeppen utrangerades. I galjonslunden stod tidigare Johan Törnströms tillverkade galjonsornament från senare delen av 1700-talet, men dessa flyttades efter en renovering under 1940-talet till dåvarande Marinmuseum. De nuvarande galjonsornamenten är senare och enklare. I denna övre pelarhall finns förstäven till briggen Nordenskjöld 1845-1883, fregatten Josephine 1834-1892, briggen Snappopp 1860-1910, briggen Skirner 1867-1899, fregatten Norrköping 1858-1894 och chefsångsfartyget Valkyria 1852-1895.

Swedish

Geodata
56.15279, 15.58166, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.15279
-Longitude (Easting)
15.58166
Is part of
Swedish

Reference
Swahn, Bo & Bergström, Sven-Olof, Örlogsvarvet i Karlskrona, Skrivstugan (Karlskrona, 1994), s. 30.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Galjonslunden. Hämtad 2018-11-09.
Swedish