Hjelme kyrkje (Kirke) [no]

Other languages: Hjelme kyrkje (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:40:25
02/03/2024 06:18:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fa3e535f-b5f3-40fb-b164-f82bdc236323 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Hjelme kyrkje
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1971
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk
Located at
Sæle (Gard) [no], 4626-207/96 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
4626-207/96
Norwegian bokmål
Øygarden (Kommune) [no], Hellesøyvegen 80, 5334 [no], Hjelme og Blomvåg sokn (07130403), Vesthordland prosti, Bjørgvin bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Hellesøyvegen 80, 5334
Norwegian bokmål

-Place (text)
Hjelme og Blomvåg sokn (07130403), Vesthordland prosti, Bjørgvin bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
60.649, 4.79811, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.649
-Longitude (Easting)
4.79811
-Precision
5
Events
-Timespan
1971
--Earliest time
1971
-Timespan
1971
--Earliest time
1971
-Timespan
1969
--Earliest time
1969
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
125900301

-Id
125900301
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
224

-Id
224
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Bygningsnummer Matrikkelen
176076100

-Id
176076100
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
4626-207/96

-Id
4626-207/96
-System
Gnr Bnr
DigitaltMuseum
0212214270403
-Id
0212214270403
-System
DigitaltMuseum