Ilon, Bengt (1923 - 2008) [sv]

Ilon, Bengt (swedish)

Inventors in Sweden (National Museum of Science and Technology)

Description
Uppfinnare av Mecanum-hjulet och mycket annat, innehade omkring 300 patent. [sv]
Life role
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
27/05/2019 10:50:29
04/07/2020 08:31:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f98ad049-4672-4961-a199-b4ef7167e77c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ilon, Bengt
Swedish

First name
Bengt
Swedish

Middle name
Erland
Swedish

Last name
Ilon
Swedish

Description
Uppfinnare av Mecanum-hjulet och mycket annat, innehade omkring 300 patent.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
27/01/1923

-Time
27/01/1923
Death
03/10/2008

-Time
03/10/2008
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Efter värnplikt och officersutbildning genomgick Bengt Ilon 1948 - 1949 Skogsmästarskolean i Skinnskatteberg. Därefter hade han anställningar vid Skogsägarnas riksförbund och Johnsonkoncernen. Från 1972 var han bosatt i Schweiz för att ägna sig åt att utveckla uppfinningar. Känd för konstruktionen av Mecanum-hjulet som medger att fordon kan röra sig i valfri riktning. Han återvände till Sverige 1992 och ägnade sig åt att uppfinna och fortsatta patentansökningar i samarbete med KTH. Bengt Ilon hade omkring 300 patent.

Swedish

Occupation
-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish