Dahllöf, Alfred J:son (1841 - 1908) [sv]

Other languages: Dahllöf, Alfred J:son (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:52:55
08/06/2024 05:55:45
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f8ce7831-beef-4921-9ba9-7b4dfbf5a2f0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dahllöf, Alfred J:son
Swedish

First name
Alfred J:son
Swedish

Middle name
Johansson
Swedish

Last name
Dahllöf
Swedish

Alternative name
Dahllöf, Gustaf Alfred Johannes
Swedish

Johanson, Alfred
Swedish

Birth
25/07/1841 , , Hössna församling, Älvsborgs län [sv],

-Time
25/07/1841
-Place reference
, , Hössna församling, Älvsborgs län [sv],
--Place (text)
Hössna församling, Älvsborgs län
Swedish
Death
19/07/1908 , , Norrtullsgatan 10 A, Stockholm, Stockholms kommun, Stockholms län [sv],

-Time
19/07/1908
-Place reference
, , Norrtullsgatan 10 A, Stockholm, Stockholms kommun, Stockholms län [sv],
--Place (text)
Norrtullsgatan 10 A, Stockholm, Stockholms kommun, Stockholms län
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Alfred J:son Dahllöf (1841 - 1908) var en av stiftarna av Svenska Fotografers Förbund, där han var styrelse- och hedersledamot under många år.

Efter examen från Borås tekniska skola tjänstgjorde Dahllöf en tid som lantmätare. Han började sin fotografiska verksamhet i Göteborg.

Grundade tillsammans med Waldemar Dahllöf firman Wald. Dahllöf i Göteborg år 1868. När de två gick skilda vägar etablerade Alfred, som då hette Johanson, år 1875 firman Wald. Dahllöf & Co i Stockholm. Nio år senare, 1884, ändrade han firmans namn till Alfred J:son Dahllöf, då han antog namnet Dahllöf.

Swedish

Barr, Axel (1862 - 1938) [sv] Studerade hos Alfred Dahllöf i Stockholm.

-Other actor
-Specification
Studerade hos Alfred Dahllöf i Stockholm.
Swedish
Occupation
Photographer 1875 , , Klarabergsgatan 52 A; Hamngatan 38; Drottninggatan 7, Stockholms stad, Stockholms län [sv],

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1875

--Earliest time
1875
-Place reference
, , Klarabergsgatan 52 A; Hamngatan 38; Drottninggatan 7, Stockholms stad, Stockholms län [sv],
--Place (text)
Klarabergsgatan 52 A; Hamngatan 38; Drottninggatan 7, Stockholms stad, Stockholms län
Swedish
Residence
, , Surteby, Marks kommun, Västra Götalands län [sv], 1848

-Place reference
, , Surteby, Marks kommun, Västra Götalands län [sv],

--Place (text)
Surteby, Marks kommun, Västra Götalands län
Swedish
-Timespan
1848
--Earliest time
1848
, , Göteborgs kommun [sv], 1869

-Place reference
, , Göteborgs kommun [sv],

--Place (text)
Göteborgs kommun
Swedish
-Timespan
1869
--Earliest time
1869
Reference
Fotografisk Tidskrift, medlemsförteckning, 1899-1900. FMV: Född: 1841 död 1908
Swedish

Fotografisk tidskrift, medlemsförteckning SFF 1909
Swedish

Förteckning öfver Sveriges fotografer 1899
Swedish

Kungliga bibliotekets porträttfotografregister
Swedish

Sveriges dödbok 1901-2013
Swedish

Web reference
-Text
Svenskt Porträttarkiv
Swedish
NFR
5335

-Id
5335
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035591994

-Id
021035591994
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Begravd i Stockholm 1908-07-24, Norra begravningsplatsen.

Enligt Bernhard Johansons fotografregister: Stockholm Klarabergsgatan 52 A, daterade foton från 1886, Hamngatan 38 daterade foton från 1884-1891, Drottninggatan 47 daterade foton från 1891-1909, 1915, 1919.
Swedish

Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish