Gater og trafikk (363) [no]

Other languages: Gater og trafikk (norwegian bokmål), Gator och trafik (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...typer og planer i bebyggelsens vei- og gatenett; veidekke, rennesten og fortau; arten og mengden av trafikk i tettsteder og byer (f.eks. fotgjengere, dyr, vogner, biler, trikker); parkerings- og trafikkregulering; vedlikehold av gater og veier; etc. Se også: Gatebelysning 373. Ferdselsveier 487. Landeveier og broer 491. [no]
Broader concept
Last changed
19/03/2024 20:04:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f636db03-0b06-4cff-a326-168fc0f6a9ad | RDF/XML | JSON-LD
Label
Gater og trafikk
Norwegian bokmål

Gator och trafik
Swedish

Description
...typer og planer i bebyggelsens vei- og gatenett; veidekke, rennesten og fortau; arten og mengden av trafikk i tettsteder og byer (f.eks. fotgjengere, dyr, vogner, biler, trikker); parkerings- og trafikkregulering; vedlikehold av gater og veier; etc. Se også: Gatebelysning 373. Ferdselsveier 487. Landeveier og broer 491.
Norwegian bokmål

Anläggande och underhåll av gator; Typer av och planer för kommunikationsleder, gatunät; Vägbeläggning, rännstenar och gångbanor; Tätortstrafikens typer och omfattning (ex. fotgängare, djur, vagnar, bilar, spårvagnar); Parkering och trafikreglering; Gatuunderhåll;
Swedish

Code
363
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian