Bebyggelse (360) [no]

Other languages: Bebyggelse (norwegian bokmål), Bebyggelse (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...generelle opplysninger sett ut fra forskjellige synsvinkler om bebyggelsens fysiske utforming og materielle goder i bosetninger som varierer i størrelse fra en midlertidig leir til en storby. Om karakteristika for livet i byer og bygder se 369. Sosial og politisk organisasjon i bygder og byer se kategoriene under 62 og 63. Opplysninger om ikke-kommunale offentlige innretninger, butikker etc. vil bli beskrevet andre steder under de relevante overskrifter, f.eks. telefon og telegraf 206, van... ...generelle opplysninger sett ut fra forskjellige synsvinkler om bebyggelsens fysiske utforming og materielle goder i bosetninger som varierer i størrelse fra en midlertidig leir til en storby. Om karakteristika for livet i byer og bygder se 369. Sosial og politisk organisasjon i bygder og byer se kategoriene under 62 og 63. Opplysninger om ikke-kommunale offentlige innretninger, butikker etc. vil bli beskrevet andre steder under de relevante overskrifter, f.eks. telefon og telegraf 206, vannforsyning 312, etc. Se også: Vannforsyning 312. Om karakteristika for livet i byer og bygder se 369. Sosial og politisk organisasjon i bygder og byer 62. Sosial og politisk organisasjon i bygder og byer 63. [no]
Last changed
19/03/2024 20:06:08
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9e0b49c6-5229-436a-9a1d-1622e59815c5 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Bebyggelse
Norwegian bokmål

Bebyggelse
Swedish

Description
...generelle opplysninger sett ut fra forskjellige synsvinkler om bebyggelsens fysiske utforming og materielle goder i bosetninger som varierer i størrelse fra en midlertidig leir til en storby. Om karakteristika for livet i byer og bygder se 369. Sosial og politisk organisasjon i bygder og byer se kategoriene under 62 og 63. Opplysninger om ikke-kommunale offentlige innretninger, butikker etc. vil bli beskrevet andre steder under de relevante overskrifter, f.eks. telefon og telegraf 206, vannforsyning 312, etc. Se også: Vannforsyning 312. Om karakteristika for livet i byer og bygder se 369. Sosial og politisk organisasjon i bygder og byer 62. Sosial og politisk organisasjon i bygder og byer 63.
Norwegian bokmål

Allmänt om bebyggelsens utformning och den offentliga servicen i enheter varierande i storlek från tillfälligt läger till mångmiljonstad.
Swedish

Code
360
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian