Etne (Kommune) [no]

Other languages: Etne (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/f5a053f4-62da-475f-9729-70412ba06585 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Etne
Norwegian bokmål

Code
4611
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
59.66472, 5.93438, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.66472
-Longitude (Easting)
5.93438
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
1211

-Id
1211
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 1211 til 4611 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål