Broader concept
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
04/03/2019 12:56:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f4e59217-d587-4869-8328-d5cac7375884 | RDF/XML | JSON-LD
Label
stereoscopic photography
English

stereofotograafia
Estonian

Alternative label
photography, stereoscopic
English

stereography (picture-taking technique)
English

stereophotography
English

Scope note
Refers to techniques used to produce the appearance of three-dimensionality in photographs by using two images made at slightly different positions, mounting them side by side, and viewing the pair through a stereoscope or other device. This type of photography was extremely popular in the Victorian period. The process was described in 1832, but the techniques were perfected only after 1856, when a twin-lens camera was designed to take two pictures of the same scene simultaneously. The viewpoints of the photographs were 2 1/2 inches apart, which is approximately the normal distance between human eyes.
English

Viitab fotode kolmemõõtmelise efekti loomise tehnikatele, mis kasutavad kahte natuke erinevast asukohast tehtud pilti, paigutavad need üksteise kõrvale ning kuvavad neid stereoskoobi või mõne muu seadme abil. Seda tüüpi fotograafia oli viktoriaanlikul ajastul väga populaarne. Protsessi kirjeldati 1832. aastal, kuid tehnika täiustati alles pärast 1856. aastat, kui loodi kahe objektiiviga kaamera, mis ühest stseenist kaks samaaegset pilti tegi. Fotode vaatenurgad olid üksteisest kahe ja poole tolli kaugusel, mis on tavaline inimeste silmade vaheline kaugus.
Estonian

Broader concept
English
English
                         photographic techniques
English
                              picture-taking techniques
English

Exact match
http://vocab.getty.edu/aat/300264509
stereoscopic photography
English

-Text
Eesti keele seletav sõnaraamat. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300264509 February 26, 2019 3:59:41 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300264509 26.02.2019 15:59:41
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300264509 2019-02-26 15:59:41
Swedish