Labour market activities Place holder

Arbeidsmarkedstiltak (norwegian bokmål), Arbeidsmarknadstiltak (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:32
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/arbeidsmarkedstiltak
Label
Labour market activities
English

Arbeidsmarkedstiltak
Norwegian bokmål

Arbeidsmarknadstiltak
Norwegian nynorsk

Not used label
AMO
Norwegian nynorsk

AMO
Norwegian bokmål

Arbeidspraksis
Norwegian bokmål

Arbeidspraksis
Norwegian nynorsk

Lønnstilskot
Norwegian nynorsk

Lønnstilskudd
Norwegian bokmål

Praksisplass
Norwegian nynorsk

Praksisplass
Norwegian bokmål

Tiltaksarrangør
Norwegian nynorsk

Tiltaksarrangør
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Employment
English

English
English

Note
**
Norwegian bokmål

Tiltak som skal bidra til å styrkje kompetanse og arbeidsevna til deltakarane, gje deltakarane betre føresetnader for å få ordinært arbeid, førebyggje og dempe skadeverknadene av arbeidsløyse m.m.. Til dette høyrer Arbeidsmarked-kurs, arbeidspraksis i ordinære eller skjerma verksemder, arbeid med bistand, tiltak i arbeidsmarkedsbedrift m.m. Arbeids- og velferdsetaten er ansvarleg for tiltaka, og Nav fylke skal godkjenna dei.
Norwegian nynorsk