Right of access Place holder

Allemannsrett (norwegian bokmål), Allemannsrett (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:25
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/allemannsrett
Label
Right of access
English

Allemannsrett
Norwegian bokmål

Allemannsrett
Norwegian nynorsk

Not used label
Ferdselsregler
Norwegian bokmål

Ferdselsreglar
Norwegian nynorsk

Fri ferdsel
Norwegian nynorsk

Fri ferdsel
Norwegian bokmål

Broader concept
Note
**
Norwegian bokmål

Ein av dei viktigaste føresetnadene for utøving av friluftsliv. Allemannsretten gjeld i utmark. Alllemannsretten er ein opphalds- og ferdselsrett, men gjev også rett til å hauste t.d. bær, sopp og blomster.
Norwegian nynorsk