Bergstrand, Erik (1904 - 1987) [sv]

Bergstrand, Erik (swedish)

Inventors in Sweden (National Museum of Science and Technology)

Description
Erik Bergstrand var en svensk uppfinnare med ett stort intresse för kartläggning och exakta mätningar av avstånd. Han konstruerade geodimetern, en apparat för avståndsmätning och 1947 lyckades han bestämma ljusets hastighet. Företaget AGA började tillverka geodimetern under 1950-talet. [sv]
Life role
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
Last changed
12/12/2018 16:47:45
02/07/2022 06:28:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ee50ab90-6c3e-45d9-b034-667048f3819c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bergstrand, Erik
Swedish

First name
Erik
Swedish

Last name
Bergstrand
Swedish

Title
Uppfinnare

-Title
Uppfinnare
Swedish
Description
Erik Bergstrand var en svensk uppfinnare med ett stort intresse för kartläggning och exakta mätningar av avstånd. Han konstruerade geodimetern, en apparat för avståndsmätning och 1947 lyckades han bestämma ljusets hastighet. Företaget AGA började tillverka geodimetern under 1950-talet.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
03/07/1904

-Time
03/07/1904
Death
28/04/1987

-Time
28/04/1987
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Erik Bergstrand (1904-1987) var en svensk fysiker och uppfinnare. Erik Bergstrand kom från en familj av forskare. Hans farfar var Carl E. Bergstrand, lantbrukskemist, geolog och författare. Hans far var Östen Bergstrand, professor i astronomi vid Uppsala universitet. Erik Bergstrand växte upp i Uppsala och influerades mycket av sin fars intresse för astronomi. Han var dessutom mycket intresserad av radioteknik och konstruerade radioapparater.

Erik Bergstrand studerade fysik och 1939 började han arbeta som geodet (det vill säga en person som tar fram kartor, mäter avstånd och bestämmer olika ställens position på jordens yta och deras höjd över havet) på Rikets allmänna kartverk.

Arbetet fick Bergstrand att börja fundera kring ett nytt sorts instrument som kunde mäta avstånd med hjälp av ljussignaler. Det gällde bara att kunna ljusets exakta hastighet. För att åstadkomma detta kom Erik Bergstrand till Nobelinstitutet för fysik i Stockholm och arbetade tillsammans med nobelpristagaren Manne Siegbahn. Där byggde Bergstrand den första versionen av sin geodimeter, med två mottagare för ljus- och radiosignaler. Han utvecklade den vidare och konstruerade en apparat med en enda mottagare. För att mäta avstånd mellan två punkter använde man mottagaren och en spegel. De första mätningarna gjordes 1947 och året därpå publicerade Bergstrand sina fynd om ljusets hastighet. Geodimetern demonstrerades på en internationell konferens i Oslo samma år. Tre år senare visades den upp på en internationell utställning i Bryssel. Företaget AGA öppnas i nytt fönster köpte tillverkningsrättigheterna. Ingenjören Ragnar Schöldström som arbetade på AGA förbättrade Erik Bergstrands apparat ytterligare och geodimetern började tillverkas i större skala under 1950-talet.

Geodimetern används än idag inom framställning av kartor, vid byggprojekt och inom andra områden som kräver exakta avståndsmätningar.

Text: Alexandra Selivanova

Swedish

DigitaltMuseum
021036790681
-Id
021036790681
-System
DigitaltMuseum